www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020

W wersji 2.5.0 programu Elfin Mała Firma z listopada 2013 r. wprowadzona została wygodna obsługa nowych rodzajów transakcji: odwrotnego obciążenia (m.in. obrót złomem i stalą) oraz zagranicznych.

Od 1 października 2013 r. rozszerzeniu uległ zakres towarów opodatkowanych na zasadzie odwrotnego obciążenia - oprócz obrotu złomem i surowcami wtórnymi obecnie należy w ten sposób rozliczać także m.in. obrót stalą (pełny katalog towarów określony jest w załączniku nr 11 do ustawy o VAT). Podatek VAT od tego typu transakcji płaci nabywca - faktura wystawiana przez sprzedawcę nie zawiera VAT, natomiast jest on naliczany przez nabywcę (zwykle poprzez wystawienie faktury wewnętrznej). Nowa wersja programu Elfin Mała Firma w pełni obsługuje zarówno wystawianie faktur z odwrotnym obciążeniem, jak i rozliczanie podatku VAT z tego tytułu (wypełnianie deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz wysyłanie e-deklaracji).

Oprócz transakcji odwrotnego obciążenia wprowadzona została kompleksowa obsługa operacji zagranicznych, zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupu:

  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT),
  • dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju (m.in. sprzedaż reklam Google AdSense),
  • eksport towarów,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • import usług (m.in. zakup reklam Google AdWords),
  • import towarów - procedura uproszczona.

W nowej wersji programu dodano także m.in. personalizację faktur i rachunków (możliwość wstawienia logo oraz zmiany stylu i wielkość czcionek), rozszerzono dane kontrahentów i obsługę sprzedaży. Zobacz pełną listę zmian.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.