www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2020
PYTANIE:
Otrzymałam paragon za przejazd autostradą, oprócz danych wystawcy jest na nim wyszczególniony podatek VAT. Czy na podstawie paragonu mogę rozliczyć koszt i odliczyć podatek VAT, czy muszę uzyskać fakturę?

ODPOWIEDŹ:
Opłatę za przejazd autostradą można wliczyć w koszty w całości, o ile podróż dotyczy celów służbowych, a samochód nie jest rozliczany wg "kilometrówki". Dla celów księgowych paragon za przejazd autostradą jest uznawany za fakturę (jest fakturą), jeśli zawiera:
a) numer i datę wystawienia,
b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika (wystawcy),
c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP),
d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
e) kwotę podatku (VAT),
f) kwotę należności ogółem.

Jeśli powyższe dane na paragonie są, to dokument należy wprowadzić do programu jako Wydatek - Faktura VAT, wybrać rodzaj wydatku "eksploatacja pojazdu (oprócz paliwa)" i wskazać pojazd z listy obok opcji "Dotyczy pojazdu".

Rozliczenie wydatku nastąpi w zależności od definicji pojazdu (Listy - Dane - Pojazdy). Przykładowo, jeśli jest to samochód osobowy, to nastąpi odliczenie 50% VAT, a nie odliczona część VAT-u trafi do Księgi powiększając kwotę netto. W przypadku samochodu ciężarowego spełniającego wymogi pełnego odliczenia VAT nastąpi odliczenie całości VAT, a w koszty trafi kwota netto.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.