www.elfin.pl
portal finansowy


19 września 2020
PYTANIE:
Płacę składki ZUS z tytułu wszystkich ubezpieczeń (łącznie z chorobowym), w ubiegłym miesiącu przez 7 dni byłam na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę zmniejszyć składki w deklaracji ZUS-DRA składanej za poprzedni miesiąc, a jeśli tak, to jak to zrobić w programie?

ODPOWIEDŹ:
Zasadą jest, że za okres, za który przysługiwał zasiłek chorobowy, nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo pomniejszyć płacone składki ZUS proporcjonalnie do ilości dni, za które pobierała zasiłek (o 1/30 za każdy dzień choroby, czyli w Pani przypadku o 7/30). Pomniejszenie dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna płacona jest w całości.

Aby dokonać pomniejszenia składek w programie Elfin Mała Firma proszę po wygenerowaniu deklaracji ZUS-DRA przejść do edycji formularza i obniżyć odpowiednio podstawy ubezpieczenia społecznego (emerytalne i rentowe, chorobowe, wypadkowe) w sekcji X. Dzięki temu nastąpi automatyczne przeliczenie należnych składek w sekcji IV deklaracji.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.