www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020
PYTANIE:
Używam samochodu prywatnego zarówno dla celów osobistych, jak i firmowych. Jak rozliczać koszty używania samochodu dotyczące działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ:
Przy używaniu samochodu prywatnego właściciela dla celów firmowych należy ewidencjonować przejazdy związane z działalnością gospodarczą oraz zbierać faktury wydatkowe dotyczące pojazdu (np. za paliwo, materiały eksploatacyjne, naprawy). Faktury nie są zaliczane do kosztów bezpośrednio, lecz do wysokości tzw. kilometrówki, wynikającej z liczby przejechanych dla celów firmowych kilometrów oraz odpowiedniej stawki za kilometr (0,5214 zł dla samochodów osobowych z silnikiem o pojemności do 900 cm3 albo 0,8358 zł dla aut o pojemności silnika powyżej 900 cm3).

Rozliczenia kosztów dokonuje się na koniec każdego miesiąca z tym, że limit jest liczony narastająco od początku roku - co oznacza, że jeśli w poprzednim miesiącu było mało przejazdów i wydatki zostały rozliczone tylko częściowo, a w bieżącym miesiącu przejazdów jest więcej, zaś wydatków z kolei mniej, to nierozliczone wcześniej wydatki zostaną zaliczone w koszty w tym okresie.

Rozliczenie pojazdu wg kilometrówki jest w pełni automatycznie obsługiwane przez program Elfin Mała Firma:
1. Wydatki związane z samochodem należy wprowadzać zaznaczając na fakturze zakupu opcję "Dotyczy pojazdu" i wybierając z listy odpowiednio zdefiniowany pojazd. Wydatki te nie trafiają bezpośrednio do Księgi, lecz na osobną listę wydatków (Ewidencje - Pojazdy - Wydatki).
2. W trakcie miesiąca należy wprowadzać także przejazdy związane z działalnością (Ewidencje - Pojazdy - Przejazdy).
3. Na koniec miesiąca dokonuje się rozliczenia (Rozliczenia - Pojazdy niefirmowe), które poniesione wydatki ogranicza do wysokości limitu wynikającego z kilometrówki (liczone narastająco od początku roku) i księguje w koszty. Oprócz tego należy wydrukować Ewidencję przebiegu pojazdu przygotowaną przez program (Ewidencje - Pojazdy - Ewidencje przebiegu).


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.