www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020
PYTANIE:
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, płacę składki na ubezpieczenie chorobowe. W ubiegłym miesiącu przebywałem na zwolnieniu lekarskim, a teraz ZUS wypłacił mi zasiłek chorobowy. W związku z tym mam dwa pytania:
1. Czy za okres choroby należy płacić składki ZUS?
2. Jak mam rozliczyć dochód z tytułu zasiłku chorobowego?

ODPOWIEDŹ:
ad. 1. Za okres, za który przysługiwał zasiłek chorobowy, nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo pomniejszyć płacone składki ZUS proporcjonalnie do ilości dni, za które pobierała zasiłek (o 1/30 za każdy dzień choroby). Pomniejszenie dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna płacona jest w całości.

ad. 2. Zasiłku chorobowego otrzymanego z ZUS nie księguje Pan teraz jako przychodu, lecz rozlicza dopiero w zeznaniu rocznym. Do końca lutego przyszłego roku ZUS prześle Panu informację PIT-11A, gdzie będzie podana suma wypłaconych w całym 2016 roku zasiłków - tę kwotę wpisze Pan w zeznaniu PIT jako "przychód z innych źródeł".

Więcej informacji na temat zasiłków chorobowych znajdzie Pan w artykułach:
Zasiłek chorobowy dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Obniżenie składek w deklaracji ZUS-DRA w związku z chorobą


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.