www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020
W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dz. U. 2016 poz. 2024) począwszy od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2017 roku część podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zostaje objęta obowiązkiem składania deklaracji VAT-7/7K w formie elektronicznej. Dotyczy to podatników, którzy są:
1) obowiązani do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE;
2) dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT lub nabywcami tych towarów lub usług (czyli są stroną transakcji odwrotnego obciążenia);
3) obowiązani do składania deklaracji, zeznań, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (obowiązek ten mają biura rachunkowe i pracodawcy rozliczający podatek za więcej niż 5 osób).

Obowiązek składania e-deklaracji VAT-7/7K dla pozostałych (czyli wszystkich) podatników wejdzie w życie począwszy od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2018 roku.

Ponadto, od rozliczenia za styczeń 2017 roku informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE oraz informacje podsumowujące w obrocie krajowym VAT-27 (dotyczące odwrotnego obciążenia) sporządza się wyłącznie za okresy miesięczne oraz wysyła tylko w formie elektronicznej.

W programie Elfin Mała Firma można wygodnie i łatwo składać wszystkie wymienione wyżej deklaracje w formie elektronicznej. W tym celu, po przygotowaniu deklaracji należy użyć przycisku "e-Deklaracja" widocznego u dołu okna rozliczenia, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora. Gotowe e-deklaracje można podpisywać z użyciem certyfikatu kwalifikowanego lub autoryzować kwotą przychodu z rocznego zeznania podatkowego PIT (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi). Szczegóły dotyczące autoryzacji e-deklaracji znajdą Państwo w artykule oraz w kreatorze e-deklaracji pod przyciskiem "Sprawdź jaką wartość należy wpisać".


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.