www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020
W opublikowanej 28 lutego 2017 r. wersji 2.6.3 programu Elfin Mała Firma wprowadzona została możliwość określenia odrębnego odbiorcy (oprócz nabywcy) w dokumentach przychodowych - fakturach VAT i rachunkach. Pozwala to wygodnie obsługiwać sprzedaż dla podmiotów takich jak szkoły, czy inne instytucje samorządowe w związku z niedawną zmianą zasad wystawiania faktur dla tego typu jednostek.

Rozszerzono także obsługę transakcji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem poprzez dodanie rozróżnienia dostawy towarów i świadczenia usług - druga opcja przeznaczona jest dla firm świadczących usługi budowlane w charakterze podwykonawcy. W deklaracji VAT-27 dostawy towarów wykazywane są w części C (jak dotychczas), natomiast świadczenie usług w części D formularza (nowa obsługa).

Ponadto w Rejestrze zakupów VAT dodano kolumnę "Podstawa netto podatku naliczonego", do której wpisywana jest kwota netto nabycia odpowiadająca podatkowi VAT podlegającemu odliczeniu - jeśli podatek jest odliczany częściowo (jak np. w przypadku zakupów związanych z samochodami osobowymi), to kwota netto wydatku jest również proporcjonalnie zmniejszana.

Pełna lista zmian w programie znajduje się tutaj: http://www.elfin.pl/malafirma/zmiany.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.