www.elfin.pl
portal finansowy


12 grudnia 2018
PYTANIE:
W miesiącu czerwcu sprzedałem usługi podwykonawstwa budowlanego z odwrotnym obciążeniem VAT. Czy od lipca powinienem składać miesięczne deklaracje VAT-7? Dotychczas rozliczałem się z VAT kwartalnie.

ODPOWIEDŹ:
Nie, w związku z transakcją sprzedaży opodatkowaną według odwrotnego obciążenia nie ma Pan obowiązku zmiany okresu deklaracji VAT-7 z kwartalnego na miesięczny.

Od 1 stycznia 2017 r. prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT-7 mają wyłącznie mali podatnicy. Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, są to podatnicy podatku od towarów i usług:
- u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro,
- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 45.000 euro.

W nowelizacji ustawy o VAT z dnia 1 grudnia 2016 r. wprowadzony został nowy art. 99 ust. 3a, który określa wyłączenia z prawa do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Zgodnie z tym przepisem, kwartalnych deklaracji VAT nie mogą składać nowo zarejestrowani mali podatnicy - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja. Drugą grupę wyłączonych podmiotów stanowią mali podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej, czyli m.in. złota, wyrobów stalowych, paliwa, oleju rzepakowego, folii stretch, dysków), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia składania kwartalnych deklaracji VAT-7 nie obejmują świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca (z odwrotnym obciążeniem), gdyż te wyszczególnione są w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Podobnie w przypadku dostaw towarów z odwrotnym obciążeniem, które z kolei zawarte są w załączniku nr 11 (chyba że któryś z nich, jak np. wyroby stalowe, wymieniony jest także w załączniku nr 13).

Dokonanie sprzedaży z odwrotnym obciążeniem implikuje jednak konieczność składania deklaracji VAT-7 w postaci elektronicznej, ponadto należy złożyć informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 (od stycznia br. można składać je wyłącznie za okresy miesięczne i w postaci elektronicznej). O obowiązkach tych pisaliśmy już wcześniej w artykule w Aktualnościach.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2018 Elfin Sp. z o.o.