www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020
PYTANIE:
Kupiłam oprogramowanie z licencją za kwotę 1.800 zł netto. Proszę o instrukcję, jak wprowadzić zakup do programu, aby teraz odliczyć podatek VAT, a następnie rozliczać amortyzację przez 24 miesiące?

ODPOWIEDŹ:
Zakup oprogramowania na podstawie faktury VAT wprowadzamy, jak każdą inną fakturę, poprzez Nowy - Wydatki - Faktura VAT - z tym, że należy wybrać rodzaj wydatku "wartość niematerialna i prawna". W momencie zatwierdzenia dokumentu pojawi się pytanie o wpisanie pozycji do Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - proszę odpowiedzieć na nie twierdząco (pozycję do ewidencji można wprowadzić także później, z poziomu Listy - Ewidencje - Majątek trwały). Wówczas pojawi się formatka do wpisania danych WNiP - do uzupełnienia będzie nazwa i stawka amortyzacji (jeśli 24 miesiące, to stawka 50%).

Amortyzacja rozpoczyna się od miesiąca następującego po przyjęciu do użytkowania - najwygodniej będzie używać na koniec miesiąca funkcji z menu Narzędzia - Rozlicz miesiąc (naliczanie amortyzacji można inicjować także z poziomu Listy - Rozliczenia - Amortyzacje).

W przypadku oprogramowania o wartości poniżej 3.500 zł netto można alternatywnie zaliczyć zakup bezpośrednio w koszty (Nowy - Wydatki - Faktura VAT, rodzaj wydatku "inne").


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.