www.elfin.pl
portal finansowy


3 sierpnia 2020
Począwszy od rozliczenia za wrzesień/III kwartał 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą stawka podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej (podstawa obliczania podatku do 85.528 zł) ulega zmianie z 18% do 17,75%. Jednocześnie kwota zmniejszająca podatek w tym przedziale ulega zmniejszeniu z 556,02 zł do 548,30 zł.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1835).

Uwaga: obniżenie pierwszej stawki podatku dochodowego według skali z 18% do 17% następuje od 1 października 2019 r., co skutkuje zmianą stawki za cały rok z 18% do 17,75%. W przypadku zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej zmiana obowiązuje już dla zaliczek obliczanych za wrzesień/III kwartał 2019 r., stąd w programie Elfin Mała Firma zmiana stawki następuje z datą 1 września 2019 r. (aby objęła zaliczki za wrzesień/III kwartał 2019 r.).


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.