www.elfin.pl
portal finansowy


25 maja 2020
PYTANIE:
Prowadzę działalność budowlaną i za niektóre usługi wystawiałem faktury z odwrotnym obciążeniem. Słyszałem, że zamiast nich wchodzi teraz split payment - czy tak faktycznie jest?

ODPOWIEDŹ:
Z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1751).

W miejsce odwrotnego obciążenia wprowadzony zostaje mechanizm podzielonej płatności (split payment), który będzie obowiązkowy dla transakcji (faktur) powyżej 15.000 zł brutto, dotyczących tzw. towarów i usług wrażliwych (m.in. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), określonych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronach Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli chodzi o program Elfin Mała Firma, to na fakturach sprzedaży objętych obowiązkiem split payment należy dopisać w polu "Uwagi" frazę: "Mechanizm podzielonej płatności". W nowej wersji programu, która ukaże się jeszcze w tym miesiącu, informacja ta będzie pojawiać się automatycznie po wybraniu odpowiedniego rodzaju transakcji.

Faktury zakupowe objęte split payment należy księgować tak, jak zwykłe faktury (rodzaj transakcji "krajowa"), natomiast płatności za nie trzeba realizować z obowiązkowym wykorzystaniem metody split payment.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.