www.elfin.pl
portal finansowy


30 maja 2020
W opublikowanej 13 grudnia 2019 r. wersji 2.7.0 programu Elfin Mała Firma rozszerzono zakres pobierania danych kontrahentów on-line:
  • zaimplementowano sprawdzanie statusu VAT kontrahentów i pobieranie numeru rachunku bankowego z wykazu podatników VAT (tzw. "biała lista")
  • wprowadzono możliwość weryfikacji unijnych numerów VAT bezpośrednio w bazie VIES
  • dodano funkcję automatycznego sprawdzania statusu VAT kontrahenta podczas wystawiania/wprowadzania faktury.

Ponadto wdrożono obsługę faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności (split payment) - obowiązkowo dla transakcji (faktur) powyżej 15.000 zł brutto, dotyczących tzw. towarów i usług wrażliwych (m.in. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), określonych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Rozbudowano wystawianie faktur zaliczkowych w związku z wymogami nowego schematu JPK_FA(3), który również pojawił się w nowej wersji.

W aktualizacji programu pojawiły się także nowe wzory deklaracji VAT-7(20) i VAT-7K(14) - począwszy od rozliczeń za listopad/IV kwartał 2019 r.

Pełna lista zmian w programie znajduje się tutaj: http://www.elfin.pl/malafirma/zmiany.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.