www.elfin.pl
portal finansowy


30 maja 2020
Termin złożenia zeznania ryczałtowego PIT-28 został przesunięty na koniec lutego - w tym roku przypadający akurat w sobotę, czyli w praktyce termin złożenia PIT-28 za rok 2019 mija 2 marca br. Pozostałe deklaracje roczne podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) składa się bez zmian do końca kwietnia.

Co istotne, wszystkie zeznania PIT za rok 2019 (w tym także PIT-28) będzie można składać od 15 lutego 2020 r. - deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone 15 lutego. Oznacza to, ze nawet jeśli PIT zostanie złożony wcześniej, to termin zwrotu ewentualnej nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Fiskus ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania w postaci elektronicznej (wysłania e-deklaracji), zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej.

Inna ważna zmiana dotycząca prowadzących działalność gospodarczą jest taka, że za rok 2019 nie będzie można złożyć zeznania rocznego i zapłacić podatku zamiast wpłaty zaliczki za grudzień/IV kwartał – taka możliwość została usunięta z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.). Zatem do 20 stycznia 2020 r. każdy przedsiębiorca ma obowiązek obliczenia i zapłacenia zaliczki na PDOF (bez uwzględnienia remanentu końcowego) za grudzień/IV kwartał 2019 roku.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2020 Elfin Sp. z o.o.