www.elfin.pl
portal finansowy


26 października 2021
W wersji 2.7.3 programu Elfin Mała Firma wdrożono generowanie i wysyłkę nowych plików JPK_VAT, począwszy od rozliczenia za październik/IV kwartał 2020 roku. Całościowe przygotowanie aplikacji na potrzeby tworzenia plików JPK_VAT w nowym formacie nastąpiło w poprzedniej wersji, opublikowanej na początku października br.

Obecnie obowiązują dwa warianty JPK_VAT: JPK_V7M(1) dla rozliczenia miesięcznego albo JPK_V7K(1) dla rozliczenia kwartalnego. Deklaracja VAT-7/7K stanowi teraz część pliku JPK_VAT (przycisk "Sprawdź deklarację VAT-7" w oknie "Plik JPK_VAT") - VAT-7 co miesiąc, natomiast kwartalna VAT-7K pojawia się w miesiącu kończącym kwartał.

W przypadku podatników będących osobami fizycznymi wprowadzona została możliwość autoryzacji plików JPK_VAT kwotą przychodu z zeznania podatkowego (analogicznie do autoryzacji e-deklaracji). Uwaga: aby autoryzacja była możliwa, konieczne jest uzupełnienie danych właściciela (menu Dane - Właściciele) o imię, nazwisko, datę urodzenia, numer NIP oraz adres e-mail.

Pełna lista zmian w programie znajduje się tutaj: http://www.elfin.pl/malafirma/zmiany.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2021 Elfin Sp. z o.o.