str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

19 lipca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  forum
Logo Mała Firma
PRAKTYCZNY PROGRAM DO ZARZĄDZANIA
Wersja 2.7.9
O programie
Zalety i funkcje programu
Porównaj wersje
Zobacz prezentację
Oferta dla biur rachunkowych
Cennik
Zamów
Pobierz
Pomoc
Serwis programu
Baza wiedzy
Pytania i odpowiedzi
Zmiany w programie
Partnerzy handlowi
Zasady współpracy
Logowanie
Kontakt
e-mail: malafirma@elfin.pl
tel.: (+48 12) 267-28-05

Pytania i odpowiedzi

Pytania
1. Dla jakich firm przeznaczony jest program?
2. Jak zainstalować program z płyty CD?
3. Czy możliwe jest rozpoczęcie księgowań w programie w trakcie roku (dotąd księgowość prowadzono ręcznie)?
4. Czy w programie można wprowadzić do ewidencji środków trwałych także te używane od lat?
5. Jakie ograniczenia posiada wersja DEMO?
6. Jak skorzystać z pełnej wersji programu?
7. Jakie są zabezpieczenia przed utratą danych wprowadzonych do programu?
8. Co to jest profil firmy, czemu służy?
9. Czy program ma opcję wystawiania przelewów?
10. Co dzieje się w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne lub zostania płatnikiem VAT w trakcie roku?
11. Jak można kontrolować w programie rozliczenia z kontrahentami?
12. Czy można z programu drukować faktury lub rachunki sprzedaży?
13. Czy w programie można księgować samodzielnie, bez automatycznych księgowań?
14. Dlaczego nie mogę zaktualizować wskaźników?
15. Czy program Mała Firma "prowadzi" magazyn?
16. Zakup programu obejmuje 6-cio miesięczny serwis, a co potem?
17. Dlaczego nie mogę wysłać pytania do serwisu poprzez moduł w programie?
18. W którym momencie następuje powiązanie wydatku z danym pojazdem (dotyczy Ewidencji Przebiegu Pojazdów - EPPoj)?
19. Jaką datę należy wybrać, aby rozliczenie miesiąca, deklaracji ujmowało dane z właściwego miesiąca?
20. Czy można zamieszczać własne logo na fakturach i innych dokumentach, które są drukowane z Małej Firmy?
21. Czy istnieje możliwość wystawiania faktur, dokumentów od kwoty brutto?
22. Jakie dane o mojej firmie są przekazywane przez aplikację na moim komputerze np. przy "korespondencji" poprzez moduł zadawania pytań?
23. Co oznacza komunikat "Okres serwisu dla Twojej aplikacji to jeszcze 120 dni"? Czy program będzie miał możliwość dalszego serwisowania, uaktualnień, pomocy technicznej ...?
24. Sporządziłem deklarację VAT-7 za XII-2002 z datą kontekstową 22-01-2003, zaakceptowałem OK.
i nie widzę na liście tej deklaracji. Co robię nie tak?
25. Problem z polskimi czcionkami na wydruku faktury (wersja 1.20.3).
26. Czy istnieje możliwość prowadzenia w programie księgowości dwóch firm?
27. Jak można program zaktualizować?
28. Czy można aktualizować wskaźniki w przypadku braku połączenia z internetem?
29. Co należy zrobić, aby składka na ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień 2003 była poprawnie naliczana (zgodnie ze zmianą przepisów od 01-04-2003)?
30. Jak można 'przejść' na kwartalne rozliczenie VAT ?
31. Program udostępnia mi deklarację VAT-7K, a nie VAT-7. Dlaczego?
32. Dlaczego do kosztów marca nie zostały zaliczone wszystkie wydatki poniesione w tym miesiącu na paliwo i naprawę samochodu (sam. osobowy właściciela firmy)?
33. Data rozliczenia VAT na formatce faktury zakupu i Data obowiązku podatkowego na formatce faktury sprzedaży. Jakie daty należy tu podać?
34. Co oznacza opcja Drukuj numery "Lp".?
35. Co daje zaznaczenie opcji Uwzględniaj zakupy opodatkowane stawką 0% VAT (Narzędzia/ Opcje)?
36. Mam wersję 1.10.5.6. Nie aktualizowałam programu kolejnymi wersjami, chciałbym to zrobić wersją najnowszą. Czy, aby nie utracić nowości zamieszczanych w kolejnych wersjach, muszę program aktualizować po kolei wersjami pominiętymi?
37. Co oznacza opcja Faktura VAT - MP na formatce faktury?
38. Jak można przedłużyć serwis programu Mała Firma (niedługo upływa pół roku od instalacji programu)?
39. Po wystawieniu faktury zauważono błąd w danych kontrahenta, zmieniono je i ponownie wystawiono fakturę. Program nie uwzględnia tej zmiany w ponownie wystawionej fakturze.
40. W trakcie aktualizacji pojawiają się komunikaty o brakujących plikach (np. /x96/Binn/sqlredis.exe).
41. W trakcie instalacji lub aktualizacji przy użyciu programu ściągniętego poprzez internet pojawiają się komunikaty typu: "Błąd CRC w ....", "Nieoczekiwany koniec archiwum." itp...
42. Przy uruchomieniu programu pojawia się komunikat: 'Brak połączenia z bazą danych'.
43. Na dole wydruku faktury drukuje się ścieżka 'file://C:\WINDOWS\TEMP\prv.html', a powinno być 'Wydruk z programu Mala Firma 2002-2003 Elfin Sp. z o.o. (www.elfin.pl)' .
44. Nie mogę zaktualizować w programie wskaźników, jaka może być przyczyna (do tej pory mechanizm działał)
45. Wybrałem w roku 2004 opodatkowanie dochodów wg stawki linowej 19%. Jak w programie (w kwietniu) zmienić opcje, aby wygenerować poprawne deklaracje PIT-5L od początku roku.
46. Program nie nalicza poprawnie składki ubezpieczenia zdrowotnego (mimo aktualizacji wskaźników), liczy składkę ubezp. społ. i zdrowotnego od tej samej podstawy.
47. Przy wyświetlaniu okna "Wybierz kontrahenta" (w wersjach od 2.2.0 począwszy) program zgłasza błąd "Wystąpił błąd podczas ładowania listy kontrahentów (w TFrmFindKontrahent.Refresh): Nie można pobrać informacji o parametrach z instrukcji SQL zawierających podrzędne instrukcje select. Ustaw informacje o parametrach przed przygotowaniem polecenia." i lista kontrahentów nie jest ładowana.
48. Przy próbie wydruku deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w wersjach 2.2.0 lub 2.2.1 pojawia się komunikat błędu "Access violation at address 05D05005 in module 'MotorX.ocx'. Read of address 00000008" (liczby w komunikacie mogą być nieco inne) i deklaracja nie jest drukowana.
49. W oknie "Wybierz kontrahenta" (od wersji 2.2.0) nie są wyświetlani kontrahenci mimo ich wprowadzenia do programu.
50. Czy w programie Mała Firma mozna prowadzić dokumentację pracowniczą?
51. Usuwanie pozycji z faktury (lub innego dokumentu).
52. Jaką kwotę mam wprowadzić, aby autoryzować wysyłkę e-deklaracji?
53. Przy próbie utworzenia deklaracji VAT-7 otrzymuje komunikat 'Nie można odnaleźć określonego modułu'.
54. Próbuję wysłać e-Deklarację VAT-7 i otrzymuję status: 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '(null)' is not facet-valid with respect to enumeration '[0202.........3271]'. It must be a value from the enumeration.] Co zostało źle wprowadzone?
55. Co to jest numer referencyjny?
56. Kiedy e-deklaracja jest prawidłowo złożona?
57. Gdzie można sprawdzić UPO?
58. Przy próbie otwierania modułu VAT-7 otrzymuję komunikat 'Klasa niezarejestrowana'.
Odpowiedzi
1. Dla jakich firm przeznaczony jest program?
W programie Mała Firma księgowość mogą prowadzić firmy (jednoosobowe, spółki cywilne, jawne, komandytowe, prowadzone na imię obojga małżonków) opodatkowane na zasadach ogólnych (prowadzące Księgę przychodów i rozchodów), jak i opodatkowane zryczałtowanym podatkiem (ryczałt, karta podatkowa), będące płatnikiem podatku VAT lub z niego zwolnione.
2. Jak zainstalować program z płyty CD?
Instalacja programu zostanie wywołana automatycznie po umieszczeniu płyty z programem w napędzie CD-ROM. Jeżeli próba nie powiedzie się, należy wybrać z Menu komputera "Stację dysków CD", a następnie uruchomić plik "setup.exe".
Program domyślnie instalowany jest na dysku twardym tworząc katalog C:\Program Files\MalaFirma. Można dowolnie zmienić to ustawienie. Zainstalowane zostaną następujące komponenty programu: program Mała Firma oraz silnik bazy danych Microsoft SQL Server Desktop Edition.
3. Czy możliwe jest rozpoczęcie księgowań w programie w trakcie roku (dotąd księgowość prowadzono ręcznie)?
Tak, można zacząć księgowania w dowolnym miesiącu roku. Jednak, aby sporządzane przez program deklaracje były poprawne należy uzupełnić dane za okres wcześniejszy (zbiorczym zapisem lub wpisując poszczególne dokumenty).
4. Czy w programie można wprowadzić do ewidencji środków trwałych także te używane od lat?
Można. Wpisując środek do ewidencji prowadzonej przez program podaje się wszystkie jego dane początkowe (z dnia oddania środka do użytku), a także wartość dotychczasowych odpisów (do czasu wprowadzenia do programu). Na podstawie tych danych program uzupełni w ewidencji historię środka trwałego (zbiorczo) i będzie ewidencję aktualizował przy kolejnych rozliczeniach w programie.
5. Jakie ograniczenia posiada wersja DEMO?
W wersji DEMO można pracować na danych firmy i ewidencjonować dokumenty, ale z ograniczeniami.
Można: zaksięgować dokumenty z okresu nie dłuższego niż 60 dni, do ewidencji i rejestrów wprowadzić maksymalnie 50 pozycji, obsłużyć transakcje z maksymalnie 5 kontrahentami, pobrać z serwisu tylko 2 wskaźniki (stawki pod. dochod., kilometrówki), 5 biuletynów i 5 alertów, na wydrukach z programu umieszczony jest napis: "Wersja demonstracyjna".
6. Jak skorzystać z pełnej wersji programu?
Należy program kupić. Wraz z pełną wersją programu otrzymuje się licencję i numer seryjny. Nie trzeba odinstalowywać wersji demonstracyjnej i tracić już wprowadzonych danych. Wystarczy jedynie wprowadzić numer seryjny w odpowiednim miejscu w programie. Po weryfikacji jego poprawności, program nie będzie miał ograniczeń wersji DEMO.
Do korzystania z pełnych możliwości programu, w tym usług serwisu i jego aktualizacji, niezbędne jest jeszcze zarejestrowanie programu.
7. Jakie są zabezpieczenia przed utratą danych wprowadzonych do programu?
Program zapisuje dane z momentem ich wprowadzenia i przechowuje je w bazie. Okresowo (także przy zmianie ważnych danych dotyczących firmy) należy dane dodatkowo zarchiwizować w osobnym pliku na dysku twardym wykorzystując stosowną funkcję programu. Dodatkowym zabezpieczeniem będzie zgranie zarchiwizowanych plików z dysku twardego na płytę CD.
8. Co to jest profil firmy, czemu służy?
Wybranie profilu firmy to zaznaczenie jaką formę opodatkowania (zasady ogólne, ryczałt ..., płatnik lub nie podatku VAT) wybrał użytkownik w swojej działalności. Jego określenie pozwala na dostosowanie dostępnych w programie ewidencji, rejestrów, dokumentów do danej formy opodatkowania.
9. Czy program ma opcję wystawiania przelewów?
Tak. Przelewy, w zależności od miejsca (w programie), z którego są wystawiane, mogą być w całości wypełnione automatycznie przez program (np. dla składek ZUS), mogą być w postaci czystych formularzy (do samodzielnego wypełnienia) lub wypełnione przez program częściowo (danymi kontrahentów).
10. Co dzieje się w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne lub zostania płatnikiem VAT w trakcie roku?
Po zmianie w programie profilu firmy na aktualny, z tą datą uaktualniony zostanie także zestaw dostępnych ksiąg, ewidencji. Np. w podanym przykładzie zapisy nie będą już dokonywane w Ewidencji przychodów tylko w Księdze przychodów i rozchodów, zamiast Wykazu środków trwałych (obowiązkowego dla ryczałtu) pojawi się wymagana przepisami Ewidencja środków trwałych, dla płatnika VAT otworzone zostaną rejestry VAT.
11. Jak można kontrolować w programie rozliczenia z kontrahentami?
Na podstawie wpisywanych faktur, rachunków program tworzy listę powstałych wzajemnych zadłużeń. Ich spłata może być zaznaczona przy pomocy opcji Operacje bankowe, Należności/ zobowiązania. W każdym momencie można wywołać listę wszystkich rozliczeń lub rozliczeń z wybranym kontrahentem.
12. Czy można z programu drukować faktury lub rachunki sprzedaży?
Tak. Po zaakceptowaniu wypełnionej formatki faktury lub rachunku sprzedaży program wygeneruje stosowny dokument, który można wydrukować lub podglądnąć. Wydruku można dokonać później, w dowolnym momencie.
13. Czy w programie można księgować samodzielnie, bez automatycznych księgowań?
Tak. Na formatkach wpisowych po rozwinięciu opcji "Więcej" dostępne są bloki domyślnych księgowań w księgach i ewidencjach, księgowania te można dowolnie zmienić.
14. Dlaczego nie mogę zaktualizować wskaźników?
Jeżeli posiadasz niezarejestrowaną wersję programu, to dostęp do aktualizacji i serwisu jest ograniczony. Pamiętaj, że po zakupie programu i użyciu numeru seryjnego dla skorzystania z pełnej obsługi musisz jeszcze program formalnie zarejestrować (korzystając z modułu zamieszczonego w programie).
15. Czy program Mała Firma "prowadzi" magazyn?
Począwszy od wersji 2.2.0 dostępna jest wersja Premum Małej Firmy zawierająca moduł magazynowy. Wersja Standard oraz starsze wersje programu nie zawierają modułu magazynowego (program umożliwia wypisanie faktury sprzedaży m.in. z wykorzystaniem bazy klientów, automatycznych księgowań, ale nie prowadzi stanów magazynowych).
Wersja DEMO programu prezentuje możliwości zarówno wersji Premium jak i Standard (w zależności od ustawień w opcjach programu).
16. Zakup programu obejmuje 6-cio miesięczny serwis, a co potem?
Można wykupić serwis na kolejne 12 miesięcy (od daty zakończenia poprzedniego okresu serwisu), obejmujący w dalszym ciągu aktualizacje wersji programu (nowe wersje), aktualizacje wskaźników, pobieranie biuletynów informacyjnych i alertów, serwis merytoryczny i techniczny. O szczegółach serwisu i cenniku można przeczytać na stronie Serwis programu, Cennik
17. Dlaczego nie mogę wysłać pytania do serwisu poprzez moduł w programie?
Prawdopodobnie wersja programu nie została jeszcze zarejestrowana. Szczegóły można doczytać w Rejestracja programu.
18. W którym momencie następuje powiązanie wydatku z danym pojazdem (dotyczy Ewidencji Przebiegu Pojazdów - EPPoj)?
Powiązanie następuje już na poziomie wpisu wydatku. Na formatce wpisu można wybrać opcję "Dotyczy pojazdu". Po jej zaznaczeniu uaktywnia się lista pojazdów wprowadzonych do ewidencji, z której należy wybrać ten, którego wydatek dotyczy. Program automatycznie wpisze powyższy wydatek do EPPoj, a nie bezpośrednio do księgi przych. i rozchodów.
19. Jaką datę należy wybrać, aby rozliczenie miesiąca, deklaracji ujmowało dane z właściwego miesiąca?
Program sporządza rozliczenia końcowe danego miesiąca (m.in. amortyzacja, rozliczenie proporcją, deklaracje za dany miesiąc) po wybraniu daty kontekstowej z przedziału: ostatni dzień tego miesiąca - przedostatni dzień następnego miesiąca np. deklaracja VAT-7 za XI-2002 sporządzona zostanie po wybraniu daty kontekstowej w przedziale 30.11.2002 - 30.12.2002.
20. Czy można zamieszczać własne logo na fakturach i innych dokumentach, które są drukowane z Małej Firmy?
W tej chwili nie, jednak rozważana jest możliwość dodania takiej funkcji.
21. Czy istnieje możliwość wystawiania faktur, dokumentów od kwoty brutto?
Od wersji 2.2.0 program udostępnia taką możliwość w odniesieniu do dokumentów przychodowych. Starsze wersje programu umożliwiały jedynie wpisy od kwoty netto. Zarówno starsze, jak i nowsze wersje programu same obliczają netto, VAT i brutto na podstawie podanej ilości, ceny jednostkowej oraz stawki VAT. Kwotę VAT można poprawić (aby np. dostosować do wartości wpisywanej z faktury zakupowej, gdzie opcja obliczania "od brutto" nie jest jeszcze dostępna), a pozostałe kolumny zostaną ponownie przeliczone przez program.
22. Jakie dane o mojej firmie są przekazywane przez aplikację na moim komputerze np. przy "korespondencji" poprzez moduł zadawania pytań?
Jedyne istotne dane jakie są wysyłane przez aplikację do Elfina podczas aktualizacji, to numer seryjny, numer rejestracyjny i NIP (dla potwierdzenia wcześniejszego zarejestrowania wersji i uprawnień do serwisu), numer wersji programu (w celu stwierdzenia czy wersja wymaga aktualizacji) oraz oczywiście treść zadawanych pytań.
23. Co oznacza komunikat "Okres serwisu dla Twojej aplikacji to jeszcze 120 dni"? Czy program będzie miał możliwość dalszego serwisowania, uaktualnień, pomocy technicznej ...?
Komunikat dotyczy upływu 6-cio miesięcznego okresu serwisu, do którego nabyto prawo przy zakupie programu. Po 6-ciu miesiącach program będzie działał dalej, jednak bez dostępu do aktualizacji, serwisu merytorycznego i technicznego. Można wykupić usługi serwisu na kolejny okres (kolejne 12 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego okresu serwisu), szczegóły na stronie Serwis programu.
24. Sporządziłem deklarację VAT-7 za XII-2002 z datą kontekstową 22-01-2003, zaakceptowałem OK.
i nie widzę na liście tej deklaracji. Co robię nie tak?
Lista sporządzonych deklaracji wyświetlana jest wg wybranej daty kontekstowej. I tak, aby zobaczyć sporządzoną deklarację np. za XII-2002 należy wybrać datę kontekstową z przedziału 01.01.2002 - 31.12.2002, za XI-2002 z przedziału od 01-01-2002 do 30-11-2002.
25. Problem z polskimi czcionkami na wydruku faktury (wersja 1.20.3).
Od wersji 1.20.4.17 zmieniono mechanizm drukowania dokumentów, natomiast od wersji 1.21.2.22 dodatkowo zmieniono mechanizm drukowania list. Zmiany te likwidują znane nam problemy związane z drukowaniem polskich czcionek na niektórych modelach drukarek. Rozwiązanie wspomnianego problemu, w każdym przypadku korzystania z wcześniejszej wersji programu (niższy numer), proszę zacząć od zaktualizowania wersji (najnowsza dostępna jest na naszej stronie internetowej).
26. Czy istnieje możliwość prowadzenia w programie księgowości dwóch firm?
W standardowej wersji program przeznaczony jest do prowadzenia księgowości jednej firmy, a na jednym komputerze może być zainstalowana jedna aplikacja (jeden program). Począwszy od wersji 2.0.4 programu możliwe jest wykupienie rozszerzenia zakresu licencji programu (lub zakupienie od razu rozszerzonej licencji) o możliwość rozliczania większej ilości firm w programie (ograniczenie jeden program - jeden komputer jest ograniczeniem natury technicznej i dotyczy wszystkich wersji programu). Cena rozszerzenia (lub rozszerzonej licencji) jest zależna od ilości firm. Szczegóły dostępne w cenniku.
27. Jak można program zaktualizować?
Można aktualizację pobrać z naszej strony internetowej lub zamówić przesłanie aktualizacji na nośniku CD (formularz zamówienia także dostępny jest na naszej stronie), pocztą za pobraniem. Opłata za pobraniem obejmuje koszty przesyłki, sama aktualizacja dla użytkowników mających prawo do serwisu jest bezpłatna.
28. Czy można aktualizować wskaźniki w przypadku braku połączenia z internetem?
Można. Wybierając w programie stronę, tabelę ze wskaźnikami można użyć opcji NOWY lub ZMIEŃ i wpisać potrzebne wartości.
29. Co należy zrobić, aby składka na ubezpieczenie zdrowotne za kwiecień 2003 była poprawnie naliczana (zgodnie ze zmianą przepisów od 01-04-2003)?
W programie, od wersji 1.21.2.22, wprowadzono przebudowaną tabelę wskaźników, która uwzględnia różne podstawy ubezp. społecznego i zdrowotnego. W przypadku używania wcześniejszych wersji (numer wersji niższy niż podany) należy: zaktualizować wersję programu (pobrać aktualizację z naszej strony lub zamówić ją na nośniku CD) oraz zaktualizować wskaźniki (Narzędzia/Aktualizuj program) upewniając się, że zaznaczona jest opcja 'Przedmiot aktualizacji - wskaźniki' oraz 'Sposób aktualizacji- całość'
30. Jak można 'przejść' na kwartalne rozliczenie VAT ?
Kwartalne rozliczenie VAT zostało wprowadzone od wersji 1.21.2.22. Sposób rozliczania VAT można zaznaczyć na formatce firmy (Plik/Zmień dane firmy). Uwaga: data kontekstowa musi być ustawiona na pierwszy dzień kwartału, od którego ma nastąpić 'przejście'.
31. Program udostępnia mi deklarację VAT-7K, a nie VAT-7. Dlaczego?
Deklaracja VAT-7K udostępniana jest przy wyborze kwartalnego rozliczenia VAT (zaznaczenie opcji na formatce firmy (Plik/Zmień dane firmy)). Jeżeli VAT ma być rozliczany miesięcznie należy opcję 'odznaczyć'.
32. Dlaczego do kosztów marca nie zostały zaliczone wszystkie wydatki poniesione w tym miesiącu na paliwo i naprawę samochodu (sam. osobowy właściciela firmy)?
Takie wydatki zaliczane są w koszty do wysokości kwoty wynikającej z przeliczenia wskaźnikiem kilometrów przejechanych samochodem w sprawach firmowych (Ewidencja przebiegu pojazdu). Rozliczenie prowadzone jest w ciągu roku narastająco. Jeżeli w trakcie rozliczanego okresu (początek roku - bieżący miesiąc) wydatki są duże, a mała jest liczba przejechanych kilometrów, to może się zdarzyć, że nie wszystkie wydatki będą zaliczone do kosztów tego okresu.
33. Data rozliczenia VAT na formatce faktury zakupu i Data obowiązku podatkowego na formatce faktury sprzedaży. Jakie daty należy tu podać?
Ustawa o podatku VAT oprócz ogólnych terminów rozliczeń VAT (z datą otrzymania/wystawienia faktury) przewiduje różne szczególne momenty. Wprowadzono wymienione w temacie daty, aby umożliwić indywidualne określenie, w której deklaracji VAT (za jaki okres) dany dokument ma być ujęty.
Przykład: w deklaracji za kwiecień 2003 (wystawionej np. 20.05.2003) ujęte zostaną faktury, których daty rozliczenia VAT lub powstania obowiązku podatkowego są z przedziału 01.04.-30.04.2003. Program domyślnie ustawia wszystkie daty wg daty kontekstowej, stąd wpisując dokument i zmieniając datę otrzymania/wystawienia należy pamiętać także o sprawdzeniu i poprawnym ustawieniu dat rozliczenia VAT/powstania obowiązku podatkowego.
34. Co oznacza opcja Drukuj numery "Lp".?
Związana ona jest z wydrukami rejestrów VAT i ksiąg. Ponieważ wydruki mogą zająć na szerokość więcej niż jedną stronę, dla czytelności wydrukowanych danych, wprowadzono możliwość numeracji wierszy na każdej stronie wydruku. Ułatwi to poprawne ułożenie i odczytanie wydruków.
35. Co daje zaznaczenie opcji Uwzględniaj zakupy opodatkowane stawką 0% VAT (Narzędzia/ Opcje)?
Po zaznaczeniu tej opcji w deklaracji VAT-7 (VAT-7K) w polach dotyczących wartości netto opodatkowanych zakupów (w blokach D.2 i D.3 deklaracji) ujmowane będą także zakupy ze stawką VAT 0%.
36. Mam wersję 1.10.5.6. Nie aktualizowałam programu kolejnymi wersjami, chciałbym to zrobić wersją najnowszą. Czy, aby nie utracić nowości zamieszczanych w kolejnych wersjach, muszę program aktualizować po kolei wersjami pominiętymi?
Nie. Każda następna, nowa wersja zawiera wszystkie dotychczasowe zmiany. Nie ma potrzeby aktualizowania programu wersjami pośrednimi.
37. Co oznacza opcja Faktura VAT - MP na formatce faktury?
Zaznaczenie opcji umożliwia pomoc programu w rozliczaniu faktury zakupu otrzymanej od kontrahenta rozliczającego podatek VAT metodą kasową (oznaczonej Faktura VAT - MP). Można kontrolować spełnienie warunków do odliczenia podatku VAT z takiej faktury - datę spłaty, upłynięcie okresu 90 dni.
38. Jak można przedłużyć serwis programu Mała Firma (niedługo upływa pół roku od instalacji programu)?
W tym celu należy przesłać (pocztą, faksem) wypełniony i podpisany formularz 'Zamówienie - subskrypcja serwisu programu', dostępny na stronie internetowej oraz przy wyborze opłaty za serwis 'przelewem', wpłacić należność.
Serwis można wykupić na okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniego okresu serwisu. Na życzenie, formularz może zostać przez nas przesłany na podany adres mailem lub faksem.
39. Po wystawieniu faktury zauważono błąd w danych kontrahenta, zmieniono je i ponownie wystawiono fakturę. Program nie uwzględnia tej zmiany w ponownie wystawionej fakturze.
Przy podobnych zmianach ważne jest ustawienie daty kontekstowej, program widzi zmiany od tej daty. Jeżeli np. wystawiono fakturę z datą 25-05-2003, a dane kontrahenta zmieniono 26-05-2003 to przy ponownym wystawianiu faktury z datą 25-05-2003 lub wcześniejszą program wpisze stare dane kontrahenta (przy wystawieniu faktury z datą 26-05-2003 lub późniejszą wpisze nowe). Chcąc uwzględnić zmiany w fakturze z 25-05-2003 należało zmienić dane kontrahenta po uprzednim ustawieniu daty kontekstowej na 25-05-2003 lub wcześniej (jeżeli nie ma ścisłego ograniczenia).
40. W trakcie aktualizacji pojawiają się komunikaty o brakujących plikach (np. /x96/Binn/sqlredis.exe).
Należy pobrać z naszej strony i uruchomić pełną wersję programu (bez Internet Explorera).
41. W trakcie instalacji lub aktualizacji przy użyciu programu ściągniętego poprzez internet pojawiają się komunikaty typu: "Błąd CRC w ....", "Nieoczekiwany koniec archiwum." itp...
Oznacza to że instalator NIE został pobrany w całości. Proszę już pobrany plik usunąć z dysku i ponownie pobrać żądaną wersję instalatora. Przed uruchomieniem, proszę zweryfikować, czy rozmiar ściągniętego pliku zgadza się z rozmiarem podanym na stronie WWW.
42. Przy uruchomieniu programu pojawia się komunikat: 'Brak połączenia z bazą danych'.
Może to być spowodowane zmianą nazwy komputera. Aktualną nazwę komputera można odczytać np. poprzez Start/Panel sterowania/System zakładka: 'Nazwa komputera'). Ta sama nazwa winna figurować w pliku ...\Program Files\Elfin\MalaFirma\mx.ini w wartości klucza 'Data Source', przykładowo:
	Data Source=KOMPUTER_ALI\ELFIN
	
Jeżeli jest inaczej - należy wpisać poprawną nazwę komputera.
43. Na dole wydruku faktury drukuje się ścieżka 'file://C:\WINDOWS\TEMP\prv.html', a powinno być 'Wydruk z programu Mala Firma 2002-2003 Elfin Sp. z o.o. (www.elfin.pl)' .
Przyczyną jest sposób wywołania opcji 'Drukuj'. Prawidłowo, wydruki powinny być wywołane: Plik/Drukuj dokument. Jeżeli natomiast zostaną wywołane prawym przyciskiem myszki to powstaje wspomniany efekt.
44. Nie mogę zaktualizować w programie wskaźników, jaka może być przyczyna (do tej pory mechanizm działał)
Od wersji programu 2.0.4 został zmieniony mechanizm aktualizacji. Jeżeli używana jest wersja starsza (numeracja 1. 21.3 i niższa) to program wymaga zaktualizowania. Stosowny plik można pobrać z naszej strony.
45. Wybrałem w roku 2004 opodatkowanie dochodów wg stawki linowej 19%. Jak w programie (w kwietniu) zmienić opcje, aby wygenerować poprawne deklaracje PIT-5L od początku roku.
Należy najpierw ustawić datę kontekstową (lewy, górny róg) na 01. 01. 2004r. Następnie, otworzyć formatkę danego właściciela i na niej wybrać z combo opcję: 'podatek liniowy' w bloku 'Podatek dochodowy' - 'Sposób rozliczenia'. Aby zachować ciągłość rozliczeń powinno się wygenerować w programie deklaracje PIT-5L od początku roku.
46. Program nie nalicza poprawnie składki ubezpieczenia zdrowotnego (mimo aktualizacji wskaźników), liczy składkę ubezp. społ. i zdrowotnego od tej samej podstawy.
Prawdopodobnie używana wersja programu jest starsza niż 1.21.2.22. Poprzednie wersje były przygotowane przed wprowadzeniem zmian w przepisach odnośnie składek ZUS, stąd ich tabela wskaźników nie rozdziela wspomnianych podstaw. Program wymaga aktualizacji, stosowny plik dostępny jest na naszej stronie (patrz także pytanie 29.).
47. Przy wyświetlaniu okna "Wybierz kontrahenta" (w wersjach od 2.2.0 począwszy) program zgłasza błąd "Wystąpił błąd podczas ładowania listy kontrahentów (w TFrmFindKontrahent.Refresh): Nie można pobrać informacji o parametrach z instrukcji SQL zawierających podrzędne instrukcje select. Ustaw informacje o parametrach przed przygotowaniem polecenia." i lista kontrahentów nie jest ładowana.
Przyczyną występowania takiego błędu jest nieaktualna wersja zainstalowanego w systemie pakietu Microsoft Data Access Components (MDAC). Aby problem rozwiązać należy zainstalować nową wersję pakietu (przynajmniej 2.8). Najnowsza wersja pakietu MDAC jest zawsze dostępna na stronach WWW firmy Microsoft®. W dniu 2004-12-21 najnowszą dostępną wersją była wersja 2.8. Najnowszą wersję pakietu i aktualizacje do niego (oraz aktualizacje innych komponentów systemu Windows) można zawsze uzyskać przy użyciu mechanizmu Windows Update.
48. Przy próbie wydruku deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w wersjach 2.2.0 lub 2.2.1 pojawia się komunikat błędu "Access violation at address 05D05005 in module 'MotorX.ocx'. Read of address 00000008" (liczby w komunikacie mogą być nieco inne) i deklaracja nie jest drukowana.
Błąd ten jest związany z mechanizmem automatycznej orientacji stron wprowadzonym od wersji 2.2.0 i ujawnia się przy niektórych sterownikach drukarek. Jego rozwiązaniem jest wyłączenie tegoż mechanizmu przez odznaczenie pola "Automatyczna orientacja stron" w oknie ustawień wydruku (każdorazowo po kliknięciu "Drukuj dokument").
49. W oknie "Wybierz kontrahenta" (od wersji 2.2.0) nie są wyświetlani kontrahenci mimo ich wprowadzenia do programu.
Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest nieprawidłowe ustawienie parametrów filtra listy kontrahentów (pola w górnej części okna). Ustawienie parametrów zgodnie z ilustracją powinno spowodować wyświetlenie wszystkich wprowadzonych kontrahentów: Podanie innych parametrów powoduje zawężenie listy wyświetlanych kontrahentów do tych, którzy spełniają podane warunki:
 • prefiks NIPu (kontrahenci unijni) jest zgodny z podanym
 • numer NIP rozpoczyna się od podanych znaków (z pominięciem prefiksu)
 • nazwa skrócona rozpoczyna się od podanych znaków
 • nazwa pełna rozpoczyna się od podanych znaków
 • nazwa miejscowości rozpoczyna się od podanych znaków
 • województwo kontrahenta jest identyczne z wybranym
 • kontrahent należy do wszystkich wskazanych grup kontrahentów
 • kontrahent został zaznaczony jako kontrahent krajowy, unijny lub pozaunijny (w zależności od doboru zaznaczonych pól
 • kontrahent został zaznaczony jako osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej działalności gospodarczej
50. Czy w programie Mała Firma mozna prowadzić dokumentację pracowniczą?
W chwili obecnej nie ma takiej możliwości, ale na stronach naszego portalu (http://biznes.elfin.pl/?id=biznes/sg//wzory/tabelka.html) można pobrać wzory potrzebnych dokumentów i wypełniać je ręcznie.
51. Usuwanie pozycji z faktury (lub innego dokumentu).
Na formatce edycji dokumentu należy umieszczając kursor w polu wiersza skorzystać z kombinacji klawiszy "Ctrl" i "Delete" klawiatury.
52. Jaką kwotę mam wprowadzić, aby autoryzować wysyłkę e-deklaracji?
Do autoryzacji służy kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość '0' (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Dokładną informację, z której pozycji z rozliczenia należy skorzystać, można znaleźć klikając w przycisk 'Sprawdź jaką wartość należy wpisać'.
Dla deklaracji składanych w 2013 roku jest to kwota wykazana w ostatecznym:
 • zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2011 - PIT-28 (poz. 42) lub
 • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 - PIT-36 (poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2011 występuje jako małżonek) lub
 • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 - PIT-36L (poz. 23 lub poz. 28) lub
 • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 - PIT-37 (poz. 60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2011 występuje jako małżonek) lub
 • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 - PIT-38 (poz. 24) lub
 • zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2011 - PIT-39 (poz. 20) lub
 • rocznym obliczeniu podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2011 - PIT-40 (poz. 62) lub
 • rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy za rok podatkowy 2011 - PIT-40A (poz. 33).
Na komplet danych autoryzacyjnych składają się: NIP lub PESEL, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia (te dane aplikacja pobiera automatycznie) oraz wspomniana kwota.
53. Przy próbie utworzenia deklaracji VAT-7 otrzymuje komunikat 'Nie można odnaleźć określonego modułu'.
Problem podczas otwierania deklaracji VAT-7 może być związany z brakiem wszystkich aktualizacji Windows na systemie XP a w szczególności pakietu .NET Framework. Można to sprawdzić w systemie - wspomniany pakiet lub pakiety powinny znajdować się w katalogu: ...WINDOWS\Microsoft.NET\Framework. Powyższy pakiet jest wymagany teraz do prawidłowego funkcjonowania modułu VAT-7 w związku z wprowadzoną możliwością wysyłania e-deklaracji.
Należy pobrać i zainstalować brakujący pakiet z lokalizacji: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/confirmation.aspx?id=26
54. Próbuję wysłać e-Deklarację VAT-7 i otrzymuję status: 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd [cvc-enumeration-valid: Value '(null)' is not facet-valid with respect to enumeration '[0202.........3271]'. It must be a value from the enumeration.] Co zostało źle wprowadzone?
Problem jest związany z brakiem wymaganych pól w deklaracji VAT-7. Z komunikatu wynika, że chodzi o pole 'Kod Urzędu Skarbowego'. Należy wybrać właściwy Urząd Skarbowy na formatce Firma (Plik/Zmień dane firmy) lub Właściciel (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) a następnie ponownie wykonać deklarację i wysłać. W związku z umożliwieniem wysyłania e-deklaracji do bazy danych aplikacji zostały wprowadzone dane wszystkich Urzędow Skarbowych wraz z ich kodami. Wystarczy wybrać właściwy urząd w odpowiedniej formatce, a dane urzędu będą automatyczne pobierane do deklaracji.
55. Co to jest numer referencyjny?
Numer referencyjny podatnik otrzymuje po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza. Numer ten jest potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) w przypadku, gdy status przesłanego dokumentu będzie '200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO'. W Małej Firmie można go sprawdzić klikając w przycisk 'Pobierz UPO'.
Potwierdzenie można zobaczyć i wydrukować na www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/UPO_v4-0.pdf wprowadzając posiadany numer referencyjny.
Po wysyłce e-deklaracji i otrzymaniu potwierdzenia aplikacja podczas wydruku formularza nie umieszcza na nim otrzymanego numeru referencyjnego.
56. Kiedy e-deklaracja jest prawidłowo złożona?
Prawidłowo złożone zeznanie jest opisane kodem 200. Tylko wtedy istnieje mozliwość pobrania UPO.
Po wysłaniu wypełnionej deklaracji podatnik otrzymuje numer referencyjny. Nie jest on jeszcze poświadczeniem złożenia deklaracji, bo deklarację w formie elektronicznej uznaje się za złożoną w dniu, w którym podatnik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru.
Numer referencyjny jest potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) w przypadku, gdy przesłany dokument otrzyma status '200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO'. UPO należy zatrzymać do dalszych ewentualnych kontaktów z urzędem i - na wypadek awarii komputera - wydrukować.
57. Gdzie można sprawdzić UPO?
W przypadku, gdy przesłany dokument otrzyma status '200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO' podatnik może zobaczyć i wydrukować UPO na stronie: www.e-deklaracje.gov.pl/files/pdf/UPO_v4-0.pdf, wprowadzając posiadany numer referencyjny.
58. Przy próbie otwierania modułu VAT-7 otrzymuję komunikat 'Klasa niezarejestrowana'.
Problem związany jest z brakiem rejestracji w systemie biblioteki 'odpowiedzialnej' za proces tworzenia e-deklaracji. Jeśli problem powstał zaraz po zainstalowaniu aplikacji w wersji 2.4.9.85 oznacza to, że jakiś proces mógł zakłócić proces instalacji. Są dwa rozwiązania tego problemu:
1. Ponowna instalacja aplikacji w trybie naprawczym w oparciu o posiadany instalator lub instalator pobrany z strony: http://www.elfin.pl/malafirma/?id=malafirma/sg2//download.html. Po uruchomieniu instalatora należy wybrać 'Napraw'.
2. Samodzielne zarejestrowanie wspomnianej wyżej biblioteki. Należy pobrać plik paka.zip, rozkompresować go a następnie dwukliknąć na pliku paka.reg - spowoduje to zarejestrowanie biblioteki co zostanie potwierdzone komunikatem.
początek strony
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009