str. główna
ELFIN.PL

Wskaźniki i stawki
Składki ZUS
Dokumenty

20 czerwca 2024
Inwestycje Banki Ubezpieczenia Emerytury Podatki Biznes Moje finanse
Kredyty mieszkaniowe
finanse  ubezpieczenia  podatki i ZUS  twoja firma  praca  forum
Logo Mała Firma
PRAKTYCZNY PROGRAM DO ZARZĄDZANIA
Wersja 2.7.9
O programie
Zalety i funkcje programu
Porównaj wersje
Zobacz prezentację
Oferta dla biur rachunkowych
Cennik
Zamów
Pobierz
Pomoc
Serwis programu
Baza wiedzy
Pytania i odpowiedzi
Zmiany w programie
Partnerzy handlowi
Zasady współpracy
Logowanie
Kontakt
e-mail: malafirma@elfin.pl
tel.: (+48 12) 267-28-05

Zmiany w programie Elfin Mała Firma

wersja 2.7.9.116, 2024-05-14

Standard i Premium

 • Aktualizacja deklaracji ZUS-DRA:
  • Wdrożono obsługę rocznego rozliczenia składek zdrowotnych za 2023 rok. Sporządzenie takiego rozliczenia następuje w deklaracji ZUS-DRA za kwiecień 2024 r. w przypadku płatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali i liniowo) oraz ryczałtem;
  • Zaktualizowano mechanizm eksportu danych w formacie KEDU (przycisk "Eksportuj DRA" nad listą deklaracji). Wyeksportowany plik można następnie wczytać w programie Płatnik lub na platformie ZUS PUE i tym sposobem wysłać deklarację elektronicznie.
wersja 2.7.8.115, 2023-05-22

Standard i Premium

 • Aktualizacja deklaracji ZUS-DRA:
  • Zaktualizowano algorytmy ustalania podstaw i składek zdrowotnych na 2023 rok - poprawiono wyliczanie dochodu według zasad ZUS w przypadku występowania strat z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Niezależnie od wysokości dochodu/straty, w celu zachowania ciągłości obliczeń podstawy ubezpieczenia zdrowotnego należy ponownie sporządzić deklaracje ZUS-DRA od lutego 2023 r.
  • Dodano obsługę rocznego rozliczenia składek zdrowotnych za 2022 rok w deklaracji ZUS-DRA za kwiecień 2023 r. Obowiązek sporządzenia takiego rozliczenia dotyczy płatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali i liniowo) oraz ryczałtem.
  • Wprowadzono nowy wzór deklaracji ZUS-DRA oraz zaktualizowano mechanizm eksportu danych w formacie KEDU 5.5 (przycisk "Eksportuj DRA" nad listą deklaracji). Wyeksportowany plik można następnie wczytać w programie Płatnik lub na platformie ZUS PUE i tym sposobem wysłać deklarację elektronicznie.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Poprawiono księgowanie ujemnych różnic kursowych w profilu Ryczałt;
  • Usunięto błąd pojawiający się w profilu Ryczałt przy ustalaniu podstawy ubezpieczenia zdrowotnego na bazie przychodu za ubiegły rok.
wersja 2.7.7.114, 2023-04-20

Standard i Premium

 • Zaktualizowano algorytmy deklaracji ZUS-DRA w zakresie wyliczania składek zdrowotnych w poszczególnych profilach podatkowych, z uwzględnieniem minimalnych podstaw i składek na 2023 rok. Uwaga: program Elfin Mała Firma w obecnej wersji nie obsługuje jeszcze rocznego rozliczenia składek zdrowotnych - mechanizm ten zostanie zaimplementowany po udostępnieniu przez ZUS nowych wzorów deklaracji ZUS-DRA w odpowiedniej postaci (wymaganej dla oprogramowania interfejsowego), które będą obowiązywać począwszy od rozliczenia za miesiąc kwiecień 2023 r.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-UE(5) i VAT-UEK(5), wraz z obsługą e-deklaracji.
 • Wdrożono nowy schemat JPK_FA(4), zawierający m.in. zmiany dotyczące wykazywania faktur zaliczkowych.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Po stronie zakupów wprowadzono nowy rodzaj transakcji "import towarów - procedura pełna", wraz z obsługą rozliczania i wykazywania w pliku JPK_VAT;
  • Uzupełniono filtr na liście "Wydatki" o możliwość wyboru statusu płatności (zapłacone/nie zapłacone);
  • Zaktualizowano mechanizm pobierania z bazy VIES informacji o kontrahentach unijnych;
  • Poprawiono ujmowanie w części deklaracyjnej pliku JPK_VAT transakcji, dla których podatek jest zerowy lub zaokrąglony do zera;
  • Poprawiono generowanie e-deklaracji VAT-UEK w przypadku, gdy sekcja "Było" albo "Jest" pozostaje pusta.
wersja 2.7.6.113, 2022-04-16

Standard i Premium

 • W profilu ZO (zasady ogólne - podatek dochodowy według skali i liniowy) na formatce "Właściciel" (menu Dane - Właściciele) dodano nowe opcje:
  • "Rozliczanie składek społecznych" - z domyślnym wyborem "odliczam od podstawy zaliczki PDOF" i możliwością zmiany na "zaliczam bezpośrednio w koszty". Wybrany tutaj sposób rozliczania składek społecznych jest uwzględniany przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę ustalania składki zdrowotnej w deklaracji ZUS-DRA, a także przy obliczaniu zaliczki PDOF (w kreatorze analogiczny przełącznik był już dostępny, a teraz jest ustawiany w zależności od powyższej opcji).
  • "Ulga dla pracujących seniorów/dla rodzin 4+/na powrót (PIT/0)" - zaznaczenie tej opcji powoduje zastosowania ulgi polegającej na zmniejszeniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę 85.528 zł (obowiązuje taki sam limit dla każdej wymienionej ulgi z osobna i wszystkich łącznie).
 • W deklaracji ZUS-DRA uzupełniono algorytmy obliczania podstaw i składek zdrowotnych na 2022 rok (profile podatkowe ZO i Ryczałt).
 • Wprowadzono poprawki w eksporcie deklaracji ZUS-DRA w formacie KEDU 5.4 (przycisk "Eksportuj DRA" nad listą deklaracji). Wyeksportowany plik można następnie wczytać w programie Płatnik lub na platformie ZUS PUE i tym sposobem wysłać deklarację elektronicznie.
wersja 2.7.5.112, 2022-02-21

Standard i Premium

 • Wdrożono nowe algorytmy obliczania składki zdrowotnej dla poszczególnych profili podatkowych:
  • ZO - zasady ogólne (podatek liniowy i według skali)
  • R - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • K - karta podatkowa.
 • W profilu Ryczałt na formatce "Właściciel" dodano opcję "Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego na bazie przychodu za ub. rok". Pozwala ona ustalić stałą, miesięczną podstawę składek na dany rok (ostateczne rozliczenie składek nastąpi po zakończeniu roku).
 • Wprowadzono nowy wzór deklaracji ZUS-DRA (menu Deklaracje - ZUS-DRA) oraz zaktualizowano mechanizm eksportu danych w formacie KEDU 5.4 (przycisk "Eksportuj DRA" nad listą). Wyeksportowany plik można następnie wczytać w programie Płatnik lub na platformie ZUS PUE i tym sposobem wysłać deklarację elektronicznie. Ze względu na comiesięczny obecnie obowiązek składania deklaracji ZUS-DRA, będziemy prowadzić prace mające na celu uruchomienie wysyłki e-deklaracji ZUS bezpośrednio z programu Elfin Mała Firma.
 • Poprawiono ujmowanie w pliku JPK_VAT faktur zakupowych związanych ze sprzedażą zwolnioną/bez prawa do odliczenia.
wersja 2.7.4.111, 2022-01-19

Standard i Premium

 • Zmiany w profilu Ryczałt (R):
  • Uzupełnienie (15%, 12,5% i 2%) oraz dodanie nowych (14% i 12% na 2022 rok) stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • Uwzględnienie nowych stawek na formatkach i w zestawieniach oraz wprowadzenie nowego wzoru Ewidencji przychodów;
  • Aktualizacja formularzy do obliczania ryczałtu miesięcznego i kwartalnego (menu Listy - Deklaracje).
 • Wdrożono generowanie i wysyłkę nowych wersji plików JPK_VAT, począwszy od rozliczenia za styczeń/I kwartał 2022 roku:
  • Nowe warianty JPK_VAT: JPK_V7M(2) dla rozliczenia miesięcznego albo JPK_V7K(2) dla rozliczenia kwartalnego;
  • W obrębie JPK_VAT wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(22) i VAT-7K(16);
  • Zaktualizowano opisy kodów GTU, wyłączono kody MPP, SW i EE oraz dodano obsługę nowego kodu WSTO_EE dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT.
 • Z formularzy zaliczek PDOF (profil ZO) i obliczeń ryczałtu (profil R) począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r. usunięto odliczanie składek zdrowotnych, zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ponadto zaktualizowano skalę podatkową dla celów liczenia zaliczek od dochodów opodatkowanych według skali.
 • Aktualizacja algorytmów obliczania składek zdrowotnych nastąpi w kolejnej wersji programu, która zostanie opublikowana po udostępnieniu przez ZUS nowych wzorów deklaracji ZUS-DRA w odpowiedniej postaci (wymaganej dla oprogramowania interfejsowego). UWAGA: w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali i liniowo), podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 r. jest taka sama, jak za grudzień 2021 r. [podstawa prawna: art. 79 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o PDOF i innych ustaw, wprowadzającej Polski Ład (Dz.U. 2021 poz. 2105)]. Dopiero podstawa wymiaru składek za miesiąc luty 2022 r. (płatnych w marcu), będzie obliczana na podstawie dochodu za styczeń. Natomiast w przypadku osób opodatkowanych ryczałtem już podstawa składek zdrowotnych za styczeń 2022 r. ma być wyznaczona na podstawie przychodu za ten miesiąc.
 • Dostosowano program Elfin Mała Firma do działania w systemie Windows 11.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono niektóre):
  • Umożliwiono wyszukiwanie towaru na podstawie ciągu znaków w nazwie;
  • Wprowadzono walidację zapisu faktur zakupowych - sprawdzenie, czy numer nie występuje w już w bazie w obrębie danego roku;
  • Rozszerzono kryteria filtrowania listy przychodów o dane odbiorcy (oprócz nabywcy) oraz status płatności (zapłacono/nie zapłacono);
  • Poprawiono datę wpisu do Rejestru zakupów VAT w metodzie kasowej w szczególnych przypadkach;
  • Usunięto błąd polegający na nieuwzględnianiu w pliku JPK_VAT not wprowadzonych do Rejestrów VAT (menu Narzędzia - Wystaw notę) oraz dodano znacznik WEW dla wpisów w poz. 44 i 45 (roczne korekty podatku naliczonego);
  • Zmodyfikowano obsługę generowania korekt plików JPK_VAT;
  • Włączono nanoszenie numeru referencyjnego na złożonych deklaracjach VAT-7/7K w nowej strukturze (okno Plik JPK_VAT - przycisk "Sprawdź deklarację VAT-7")

Premium

 • W dokumentach sprzedaży/zakupu dodano pobieranie danych kontrahenta z dokumentów magazynowych WZ/PZ.
wersja 2.7.3.109, 2020-11-17

Standard i Premium

 • Wdrożono generowanie i wysyłkę nowych plików JPK_VAT począwszy od rozliczenia za październik/IV kwartał 2020 roku:
  • Obowiązują dwa warianty JPK_VAT: JPK_V7M(1) dla rozliczenia miesięcznego albo JPK_V7K(1) dla rozliczenia kwartalnego;
  • Deklaracja VAT-7/7K stanowi obecnie część pliku JPK_VAT (przycisk "Sprawdź deklarację VAT-7" w oknie "Plik JPK_VAT") - VAT-7 co miesiąc, natomiast kwartalna VAT-7K pojawia się w miesiącu kończącym kwartał;
  • W przypadku podatników będących osobami fizycznymi wprowadzona została możliwość autoryzacji plików JPK_VAT kwotą przychodu z zeznania podatkowego (analogicznie do autoryzacji e-deklaracji). Uwaga: aby autoryzacja była możliwa, konieczne jest uzupełnienie danych właściciela (menu Dane - Właściciele) o imię, nazwisko, datę urodzenia, numer NIP oraz adres e-mail.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • W menu Narzędzia - Opcje wprowadzono możliwość rezygnacji ze sprawdzania aktualizacji przy uruchomieniu programu - w tym celu należy oznaczyć pierwszą opcję na zakładce "Ogólne";
  • Usunięto błąd wersji 2.7.2 występujący podczas generowania faktur do faktur pro-forma lub dokumentów magazynowych WZ.
wersja 2.7.2.108, 2020-10-08

Standard i Premium

 • Wdrożono obsługę faktur walutowych:
  • Wprowadzono mechanizm automatycznego pobierania danych dotyczących kursów walut NBP, z komunikatem przypominającym o aktualizacji podczas otwierania programu (jeśli w danym dniu nie była dokonywana);
  • Pobrane kursy walut NBP wraz z numerami tabel kursowych widoczne są w menu Dane - Waluty:
   • Dane - Waluty - Kursy średnie,
   • Dane - Waluty - Kursy kupna i sprzedaży;
  • Po stronie przychodów wprowadzono możliwość wystawiania faktur (Przychód - Faktura VAT i Przychód - Faktura/rachunek) w walutach obcych - w tym celu należy przejść na nową zakładkę "Walutowe" (po lewej stronie na górze formatki), a następnie wybrać walutę i wskazać kurs przeliczeniowy;
  • Dla faktur walutowych można wprowadzać spłaty zarówno w walucie wystawienia, jak i w złotówkach;
  • Jeśli po wprowadzeniu zapłaty w walucie powstaje różnica kursowa, program automatycznie generuje dowód wewnętrzny z tego tytułu (do zatwierdzenia przez użytkownika);
  • Obsługa faktur walutowych po stronie wydatków zostanie wdrożona w późniejszym terminie.
 • Przygotowano aplikację na potrzeby generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K:
  • W danych towaru/usługi/kompletu (menu Ewidencje - Towary i usługi - Ewidencja/cennik) oraz na formatkach przychodowych wprowadzono wybór kodów GTU, wymaganych w nowych plikach JPK_V7;
  • Na formatce Przychód - Faktura VAT dla rodzaju transakcji "krajowa" dodano możliwość wyboru typu transakcji:
   • sprzedaż wysyłkowa (art. 23 ustawy),
   • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (art. 28k ustawy);
  • Dodano identyfikację sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego (powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT) - w celu określenia powiązania należy zaznaczyć opcję "Podmiot powiązany" w danych kontrahenta (menu Listy - Dane - Kontrahenci);
  • Możliwość tworzenia i wysyłki nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K pojawi się w następnej wersji programu, która zostanie opublikowana na początku listopada br.
 • Zaktualizowano obsługę faktur wystawianych do paragonów - zgodnie z nowym art. 109 ust. 3d ustawy o VAT są one teraz wpisywane do Rejestru sprzedaży VAT, lecz nie są uwzględniane w sumie sprzedaży i podatku należnego. Ponadto w Filtrze do RS VAT dodano opcję "Pokaż tylko faktury do paragonów", umożliwiającą ich wyodrębnienie.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Wyłączono wpisywanie do pliku JPK_VAT faktur zakupowych związanych wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną/bez prawa do odliczenia (dotychczas trafiały do JPK_VAT z zerowymi wartościami).
wersja 2.7.1.107, 2020-03-07

Standard i Premium

 • Wdrożono obsługę "Małego ZUS Plus", czyli naliczania składek społecznych od indywidualnej podstawy ustalonej na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej z roku ubiegłego;
  • Na formatce "Właściciel" wprowadzono opcję "Mały ZUS Plus" (począwszy od rozliczenia za luty 2020 r. zastępuje on "Mały ZUS"), wraz z kalkulatorem do wyliczania podstawy składek na podstawie dochodu za rok ubiegły (dostępnym pod guzikiem "Oblicz");
  • Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe, jeśli przychód z działalności gospodarczej za cały 2019 r. nie był wyższy niż 120.000 zł, a działalność była prowadzona przynajmniej przez 60 dni kalendarzowych;
  • W przypadku opodatkowania według Zasad ogólnych dochód obliczany jest tak, jak do rozliczenia rocznego (należy pamiętać o wprowadzeniu remanentu końcowego), natomiast w przypadku Karty podatkowej i Ryczałtu dochód dla potrzeb ustalania indywidualnej podstawy stanowi połowę osiągniętego w roku ubiegłym przychodu;
  • Zaktualizowano wzór deklaracji ZUS-DRA cz. II (menu Deklaracje - ZUS-DRA) dla przedsiębiorców korzystających z tej ulgi.
 • W zakresie ZUS zmieniono ponadto:
  • na formatce "Właściciel" dodano opcję "Ulga na start (6 m-cy)" - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które przez pierwszych 6 miesięcy są zwolnione z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne;
  • zaktualizowano mechanizm eksportu do Płatnika danych deklaracji ZUS-DRA i ZUS-DRA cz. II.
 • Rozszerzono dane firmy o numer BDO - jeśli zostanie podany (menu Plik - Zmień dane firmy), to pojawia się na fakturach i rachunkach sprzedaży w sekcji "Sprzedawca".
 • Dodano możliwość wprowadzania faktur zakupowych od cen brutto - na formatce "Wydatek - Faktura VAT" pojawił się przełącznik "Wprowadź wg cen: netto/brutto".
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Poprawiono błąd wersji 2.7.0 polegający na domyślnym wpisywaniu do Księgi faktur wydatkowych VAT w kwotach netto także w przypadku zwolnienia z VAT;
  • Poprawiono generowanie plików JPK_FA w przypadku braku zamówień (dot. faktur zaliczkowych).
wersja 2.7.0.106, 2019-12-13

Standard i Premium

 • Rozszerzono zakres pobierania danych kontrahentów on-line:
  • Na formatce "Kontrahent" (menu Listy - Dane - Kontrahenci) zaimplementowano sprawdzanie statusu VAT kontrahentów i pobieranie numeru rachunku bankowego z wykazu podatników VAT prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. "biała lista");
  • Wprowadzono możliwość weryfikacji unijnych numerów VAT bezpośrednio w bazie VIES - nowy przycisk "Baza VIES".
  • Dodano funkcję automatycznego sprawdzania statusu VAT kontrahenta podczas wystawiania/wprowadzania faktury - nowa opcja "Sprawdzaj status VAT kontrahenta on-line" (menu Narzędzia - Opcje) została domyślnie włączona.
 • Uzupełniono obsługę "Małego ZUS" - na formatce "Właściciel" wdrożono kalkulator obliczający podstawę składek w oparciu o przychód za rok ubiegły, a także wprowadzono poprawki i zaktualizowano wskaźnik przeliczeniowy na 2020 rok.
 • Wdrożono obsługę faktur podlegających mechanizmowi podzielonej płatności (split payment) - obowiązkowo dla transakcji (faktur) powyżej 15.000 zł brutto, dotyczących tzw. towarów i usług wrażliwych (m.in. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane), określonych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W tym celu dla faktur VAT po stronie przychodów i wydatków pojawił się nowy rodzaj transakcji: "krajowa - mechanizm podzielonej płatności". Po wybraniu tego rodzaju transakcji na fakturze pojawia się wymagany dopisek "Mechanizm podzielonej płatności".
 • Na formatce "Przychód - Faktura VAT" dodano obsługę faktur zaliczkowych:
  • Po zaznaczeniu opcji "Faktura zaliczkowa" pojawia się guzik, po naciśnięciu którego należy wprowadzić wymagane dane zamówienia lub umowy, której dotyczy zaliczka;
  • Dane zamówienia/umowy pojawiają się na podglądzie faktury zaliczkowej;
  • Dodatkowo wprowadzono nowe pole "Numery faktur zaliczkowych", które wypełnia się na fakturze końcowej.
 • Wdrożono nowy schemat JPK_FA(3), zawierający m.in. nowe pola dotyczące faktur zaliczkowych.
 • Dodano możliwość wprowadzania danych do JPK_VAT dla pól o numerach: 36, 37, 38, 39, 47 (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych), 48, 49, 50 - w tym celu na formatce "Plik JPK_VAT" pojawił się dodatkowy przycisk "Wprowadź/zmień dane". Jeśli któreś z powyższych pól zostało wypełnione najpierw w deklaracji VAT-7/7K, to przy tworzeniu pliku JPK_VAT za dany okres wartości te są importowane.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(20) i VAT-7K(14) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za listopad/IV kwartał 2019 r.
 • W związku z likwidacją odwrotnego obciążenia wyłączono deklaracje VAT-27 - są widoczne do końca 2019 roku (według daty kontekstowej).
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Dla wybranych rodzajów transakcji zakupowych (gdzie wykazuje się zarówno podatek naliczony, jak i należny) wprowadzono dodatkową, osobną datę rozliczenia podatku należnego. Dodatkowa kontrolka daty pojawia się pod guzikiem "Więcej" na formatce "Wydatek - Faktura VAT";
  • Poprawiono domyślnie ustawianie braku wpisu do Księgi w przypadku zakupu/ulepszenia środka trwałego będącego pojazdem;
  • W przypadku wydatków na ubezpieczenie firmowego samochodu osobowego używanego także do celów prywatnych poprawiono zaliczanie w koszty (wpisywanie do Księgi) - teraz jest uwzględniane 100%, a było 75% wydatku. Jeśli wartość pojazdu przekracza 150.000 zł należy składkę zaliczaną w koszty proporcjonalnie zmniejszyć;
  • Usunięto błąd naliczania amortyzacji dla samochodów ciężarowych wprowadzonych do Ewidencji środków trwałych w wersji 2.6.9 programu;
  • W celu usprawnienia przyszłej aktualizacji certyfikatu klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK, klucz szyfrujący został umieszczony na serwerze Elfina - automatyczne pobranie pliku następuje on-line podczas składania podpisu w programie;
  • Na liście biuletynów informacyjnych (Listy - Inne - Biuletyny) dodano filtr ułatwiający ich wyszukiwanie według dat i zawartości.
wersja 2.6.9.104, 2019-02-06

Standard i Premium

 • Wdrożono zmiany w rozliczeniach samochodów osobowych począwszy od 1 stycznia 2019 r.
  • W przypadku pojazdów prywatnych właściciela używanych do celów działalności gospodarczej zaliczeniu w koszty (wpisaniu do Księgi) podlega 20% wydatku związanego z pojazdem (sumy kwoty netto i nieodliczonego VAT);
  • W przypadku samochodów firmowych używanych w działalności gospodarczej i do celów prywatnych zaliczeniu w koszty podlega 75% wydatku;
  • UWAGA! Jeśli wydatek związany z samochodem osobowym został wprowadzony na rok 2019 w poprzedniej wersji programu, należy po zainstalowaniu nowej wersji dokument otworzyć do edycji i ponownie zapisać;
  • W przypadku samochodów firmowych używanych wyłącznie do działalności gospodarczej (zaznaczona odpowiednia opcja na formatce "Pojazd") zaliczeniu w koszty podlega 100% wydatku; ponadto istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - tej samej, co do celów VAT (menu Listy - Ewidencje - Pojazdy - Ewidencje przebiegu);
  • Na formatce "Pojazd" na liście dostępnych rodzajów pojazdów dodano "samochód osobowy elektryczny";
  • Dla samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego oraz umowy najmu lub dzierżawy dodano pole "Wartość przedmiotu umowy", którego zawartość odnoszona jest do obowiązujących limitów wartości (150.000 zł dla pojazdu spalinowego albo 225.000 zł dla elektrycznego) - w przypadku przekroczenia limitu wydatki z tytułu czynszu leasingowego oraz czynszu najmu są zaliczane w koszty nie w całości, lecz proporcjonalnie;
  • Na formatce "Środek trwały" (menu Listy - Ewidencje - Majątek trwały) dla samochodów osobowych wprowadzono limity wartości dla celów amortyzacji: 150.000 zł w przypadku pojazdu spalinowego i 225.000 zł w przypadku elektrycznego.
 • Na formatce "Kontrahent" (menu Listy - Dane - Kontrahenci) dodano mechanizm pobierania danych on-line z rejestru REGON oraz sprawdzania statusu VAT podmiotu w rejestrze Ministerstwa Finansów (przycisk "REGON/Status VAT").
 • Wprowadzono obsługę "małego ZUS", czyli naliczania składek społecznych od indywidualnej podstawy ustalonej na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu z działalności gospodarczej z roku ubiegłego;
  • Na formatce "Właściciel" dodano opcję "Mały ZUS - podstawa składek proporcjonalna do przychodu", po zaznaczeniu której należy uzupełnić nowe pola: "Przychód z ub. roku" i "Podstawa (…)" (na rok 2019 wyliczana automatycznie przy użyciu współczynnika 0,5083);
  • Dodano możliwość generowania deklaracji ZUS-DRA cz. II (menu Deklaracje - ZUS-DRA, wybór w okienku "Nowy") dla przedsiębiorców korzystających z tej ulgi.
 • Zaktualizowano wzór deklaracji ZUS-DRA począwszy od rozliczenia za styczeń 2019 r.
 • Wprowadzono możliwość zapisywania e-deklaracji do pliku, a także walidację danych przed wysyłką (w oparciu o schematy XSD z repozytorium Ministerstwa Finansów).
 • Wdrożono obsługę podpisywania e-deklaracji i plików JPK z użyciem algorytmu szyfrującego SHA-256.
wersja 2.6.8.103, 2018-09-13

Standard i Premium

 • Aktualizacja schematów e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów:
  • dla deklaracji VAT-7(18) wprowadzono schemat w wersji 1-1E (dotychczas 1-0E)
  • dla deklaracji VAT-7K(12) wprowadzono schemat w wersji 1-2E (dotychczas 1-0E).
 • Na liście operacji bankowych (Listy - Inne - Operacje bankowe) poprawiono wyliczanie salda dla operacji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu niż 2.6.7. Ponadto dodano powiązanie takich operacji z obowiązującym w danej dacie rachunkiem podstawowym (o ile był podany w danych firmy).
wersja 2.6.7.101, 2018-08-19

Standard i Premium

 • Wdrożono obsługę Jednolitych Plików Kontrolnych wysyłanych na żądanie organów skarbowych:
  • JPK_FA - faktury VAT
  • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • JPK_EWP - ewidencja przychodów (profil Ryczałt)
  • JPK_WB - wyciąg bankowy.
 • Rozszerzono wysyłkę plików JPK o możliwość podpisywania Profilem Zaufanym ePUAP/eGO.
 • Na potrzeby JPK_FA w danych Faktury VAT oraz Rachunku/faktury dodano możliwość określenia podstawy zwolnienia z VAT (aktu prawnego i przepisu). Definiowanie domyślnej podstawy zwolnienia z VAT odbywa się opcjach programu (menu Narzędzia - Opcje) na zakładce "Faktury i rachunki".
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(18) i VAT-7K(12) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za lipiec/III kwartał 2018 r. Deklaracje zostały uzupełnione o załączniki dotyczące zwrotu podatku: VAT-ZZ i VAT-ZT.
 • Dla firm/oddziałów o jednakowym numerze NIP wdrożono scalanie danych finansowych do deklaracji VAT-7 i plików JPK_VAT. Scalanie następuje, jeśli podczas tworzenia nowej deklaracji lub pliku JPK jest zaznaczona opcja "scal dane dla firm z tym samym NIP-em".
 • W operacjach bankowych (Listy - Inne - Operacje bankowe) wprowadzono obsługę wielu rachunków bankowych firmy (z mechanizmem filtrowania). Dodano możliwość wskazania kontrahenta i spłaty należności/zobowiązania podczas wprowadzania operacji bankowej.
 • Zmieniono obsługę rachunków bankowych ZUS:
  • definiowanie numeru konta bankowego ZUS odbywa się indywidualnie dla każdego właściciela firmy (menu Listy - Dane - Właściciele, sekcja "Ubezpieczenia społeczne");
  • nowe konto ZUS zostało uwzględnione przy wystawianiu przelewów do deklaracji ZUS-DRA.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Na liście kontrahentów dodano filtr ułatwiający ich wyszukiwanie;
  • W notach do Rejestru zakupów VAT i Rejestru sprzedaży VAT wprowadzono możliwość wskazania kontrahenta;
  • Poprawiono sortowanie według dat w Rejestrach zakupów i sprzedaży VAT;
  • Skorygowano uwzględnianie daty wpisu do Ewidencji Przychodów w zestawieniach miesięcznych i kwartalnych oraz przy obliczeniu ryczałtu;
  • W przypadku, gdy kontrahent posługuje się numerem PESEL, w JPK_VAT w polu NrKontrahenta zamiast numeru wpisywane jest słowo "brak".

Premium

 • Wdrożono tworzenie i wysyłkę plików JPK_MAG - magazyn.
 • W dokumentach magazynowych oprócz daty wystawienia pojawiła się także data otrzymania/wydania towaru.
wersja 2.6.6.100, 2018-02-22

Standard i Premium

 • Modyfikacje i usprawnienia w zakresie obsługi plików JPK_VAT:
  • W celu ułatwienia wysyłki za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 w pliku JPK_VAT tworzonym w programie Elfin Mała Firma wyeliminowano kreski (myślniki) z NIP-ów kontrahentów oraz skrócono nazwę pliku proponowaną przy zapisie;
  • Zmieniono kodowanie zapisywanego pliku JPK_VAT na "UTF-8 without Signature". Dotychczasowe kodowanie "UTF-8 with Signature" podczas składania plików JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 i e-bramki Ministerstwa Finansów było w niektórych przypadkach nieprawidłowo interpretowane (pojawiał się status 408 - "Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie");
  • Jednocześnie przypominamy podawane już na naszych stronach internetowych informacje:
   • Od dnia 7 lutego 2018 r. w przypadku podatników będących osobami fizycznymi wprowadzona została do 31 grudnia 2018 r. możliwość autoryzacji plików JPK kwotą przychodu z zeznania podatkowego (analogicznie do autoryzacji e-deklaracji). Funkcja ta pojawiła się w nowej wersji aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0 oraz w uruchomionej przez ministerstwo e-bramce do wysyłki plików JPK (https://mikro-jpk.mf.gov.pl/);
   • Z naszej strony wystąpiliśmy do ministerstwa o udostępnienie specyfikacji technicznej nowego rozwiązania - natychmiast po jej otrzymaniu podejmiemy prace mające na celu wdrożenie autoryzacji plików JPK kwotą w programie Elfin Mała Firma.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Dodano przycisk "Wyślij" na listach deklaracji VAT-7, VAT-27 i VAT-UE. Przycisk umożliwia wysyłkę e-deklaracji/pobieranie UPO z poziomu listy, bez konieczności otwierania okna deklaracji (odpowiada działaniu przycisku "e-Deklaracja" w oknie deklaracji);
  • Usunięto problem z wyświetlaniem list "Majątek trwały" i "Ewidencja/cennik" w niektórych profilach (Ryczałt, zwolnienie z VAT);
  • Poprawiono wyliczanie podstawy opodatkowania dla dokumentu Nota - Rejestr zakupów VAT;
  • W profilu Ryczałt poprawiono obsługę braku wpisów do ewidencji w przypadku faktury wystawianej do paragonu.
wersja 2.6.5.99, 2017-12-29

Standard i Premium

 • Wdrożono obsługę Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VAT:
  • Tworzenie plików JPK_VAT i ich wysyłka elektroniczna na serwery Ministerstwa Finansów następuje z poziomu nowej listy: JPK - JPK_VAT - Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT;
  • Do końca 2017 roku w programie obowiązuje wersja pliku JPK_VAT(2) - wysyłka tej wersji JPK_VAT nie jest obowiązkowa w przypadku mikroprzedsiębiorców;
  • Począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. w programie wprowadzona została nowa wersja pliku JPK_VAT(3). Uwaga: od stycznia 2018 r. comiesięczna wysyłka JPK_VAT będzie obowiązkowa dla wszystkich firm. Termin pierwszej wysyłki upłynie 25 lutego 2018 r. (JPK_VAT za styczeń 2018 r.);
  • Od 1 lipca 2018 r. dla mikroprzedsiębiorców wejdzie w życie obowiązek wysyłania na żądanie administracji skarbowej innych plików JPK:
   • JPK_FA - faktury VAT
   • JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów
   • JPK_EWP - ewidencja przychodów
   • JPK_WB - wyciąg bankowy
   • JPK_MAG - magazyn
   - wdrożenie ich obsługi w programie Elfin Mała Firma nastąpi w czerwcu 2018 r.
  • Wysyłka plików JPK od strony użytkownika jest analogiczna do wysyłki e-deklaracji VAT. Aby wysłać plik JPK z programu Elfin Mała Firma konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym.
  • Ministerstwo Finansów nie dopuszcza autoryzacji plików JPK kwotą (metoda powszechnie stosowana dla e-deklaracji składanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), wprowadziło natomiast możliwość podpisywania plików JPK za pomocą profilu zaufanego ePUAP (występującego także pod nową nazwą "eGo"). Funkcja ta zostanie wdrożona w kolejnej wersji programu Elfin Mała Firma, a do tego momentu osoby nie posiadające podpisu elektronicznego, a dysponujące profilem zaufanym ePUAP mogą korzystać z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów darmowej aplikacji Klient JPK 2.0.
  • Aby wysłać plik JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 należy wcześniej w programie Elfin Mała Firma utworzyć (przycisk "Nowy" nad listą JPK) i wyeksportować plik JPK (przycisk "Wyślij/pobierz", a następnie w oknie kreatora wysyłki "Zapisz jako plik").
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Od 1 stycznia 2018 r. wyłączono Dzienne zestawienie sprzedaży udokumentowanej (DU). Powodem wyłączenia są nowe wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którymi faktury muszą być wprowadzane do ewidencji z danymi identyfikującymi kontrahenta (nie mogą być wprowadzane na podstawie zbiorczych zestawień);
  • Dla faktury sprzedaży z odwrotnym obciążeniem (rodzaj transakcji: "krajowa - odwrotne obciążenie") usunięto z podglądu/wydruku niepotrzebną kolumnę "Stawka VAT" oraz wiersz podsumowania "w tym";
  • Zmieniono sposób filtrowania listy w oknie "Wybierz kontrahenta" - obecnie wyszukiwanie odbywa się poprzez dopasowanie wpisywanych znaków do dowolnego fragmentu zawartości pola, a nie tylko do jego początku;
  • W Ewidencji sprzedaży poprawiono wyświetlanie kwot w kolumnie "Przychód narastająco";
  • Od 1 stycznia 2018 r. ulega zmianie kwota autoryzująca przy wysyłce e-deklaracji - zaktualizowane wskazówki w tym zakresie znajdują się pod przyciskiem "Sprawdź jaką wartość należy wpisać" w kreatorze e-deklaracji.
wersja 2.6.4.98, 2017-07-06

Standard i Premium

 • Wprowadzono automatyczną numerację dokumentów sprzedaży:
  • Włączanie funkcji następuje w menu Narzędzia - Opcje, zakładka "Faktury i Rachunki";
  • Do wyboru są dwa formaty numeracji: nr/RRRR, nr/MM/RRRR. Nadawanie numeru następuje poprzez sprawdzenie liczby wystawionych dokumentów danego rodzaju w okresie (roku/miesiącu) i przypisanie kolejnego, wyższego numeru;
  • Automatyczną numeracją objęte są następujące rodzaje dokumentów:
   • faktury VAT (wraz z korektami): FV, FK
   • faktury/rachunki (wraz z korektami): FA/RA, FK/RK
   • dzienne zestawienia sprzedaży: DU, DNV, DN, DKF/MKF.
 • Począwszy od rozliczenia za lipiec 2017 roku włączono nowe wzory deklaracji (wraz z wysyłką e-deklaracji):
  • VAT-27(2);
  • VAT-UE(4).
 • Dodano nowy formularz VAT-UEK(4) - korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (wraz z wysyłką e-deklaracji). Formularze VAT-UE/VAT-UEK dostępne są na jednej liście ("Deklaracje VAT-UE"), natomiast wybór złożenie/korekta następuje w oknie z wyborem okresu.
 • Wdrożono nowy protokół komunikacyjny TLS 1.2 do komunikacji z systemem e-Deklaracje. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów (zobacz komunikat) od 1 lipca 2017 r. nie jest możliwa wysyłka e-deklaracji ze starszych i nie wspieranych systemów operacyjnych Windows XP i Windows Vista.
 • Do instalatora dodano pobieranie (w razie nieobecności w systemie) odpowiedniej wersji platformy .NET Framework.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Poprawa filtrowania według dat w Księdze;
  • Poprawa obsługi e-deklaracji ORD-ZU (uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji);
  • W metodzie kasowej w przypadku spłaty do faktury sprzedaży uwzględniono rodzaj odwrotnego obciążenia (dostawa towarów/świadczenie usług) dla potrzeb rozliczenia w deklaracji VAT-27.

Premium

 • Wprowadzono automatyczną numerację dokumentów magazynowych: PZ, WZ, PW, RW, MM. Włączanie funkcji następuje razem z włączaniem numeracji dokumentów sprzedaży (opis powyżej). Jeśli występuje więcej niż jeden magazyn, przed numerem dokumentu dodawany jest symbol danego magazynu.
wersja 2.6.3.97, 2017-02-28

Standard i Premium

 • Wprowadzono możliwość określenia odrębnego Odbiorcy (oprócz Nabywcy) w dokumentach przychodowych - fakturach VAT i rachunkach. Aby wskazać drugi podmiot należy zaznaczyć na formatce opcję "Odbiorca", a następnie wybrać kontrahenta z listy.
 • Rozszerzono obsługę transakcji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem:
  • na formatkach faktur VAT sprzedaży dla rodzaju transakcji "krajowa - odwrotne obciążenie" dodano przełącznik dostawa towarów/świadczenie usług - druga opcja przeznaczona jest dla firm świadczących usługi budowlane w charakterze podwykonawcy;
  • dotychczas wszystkie transakcje sprzedaży z odwrotnym obciążeniem były traktowane jako dostawy towarów, natomiast obecnie rozróżnienie następuje na podstawie wyboru powyższej opcji przez użytkownika;
  • w deklaracji VAT-27 dostawy towarów wykazywane są w części C (jak dotychczas), natomiast świadczenie usług w części D formularza (nowa obsługa).
 • W Rejestrze zakupów VAT (wersja obowiązująca od 2017-01-01) dodano kolumnę "Podstawa netto podatku naliczonego", do której wpisywana jest kwota netto nabycia odpowiadająca podatkowi VAT podlegającemu odliczeniu - jeśli podatek jest odliczany częściowo (jak np. w przypadku zakupów związanych z samochodami osobowymi), to kwota netto wydatku jest również proporcjonalnie zmniejszana. Tak skorygowana kwota netto trafia obecnie do poz. 43 (nabycie środków trwałych) i 45 (nabycie towarów i usług pozostałych) w deklaracji VAT-7(17)/VAT-7K(11).
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Usunięto błąd w mechanizmie wprowadzania spłat zobowiązań, powstały w wersji 2.6.2 programu. Spłaty zobowiązań wprowadzone w poprzedniej wersji należy otworzyć do edycji i zapisać ponownie;
  • Dodano opcję "Do paragonu" na formatkach Przychód - Rachunek/faktura;
  • Dla faktur wystawionych do paragonów dodano prezentację kwot netto, VAT i brutto na liście przychodów. Kwoty te nie są nadal uwzględniane w zestawieniu przychodów na stronie głównej programu (gdyż zostały uprzednio wykazane w raportach z kasy fiskalnej). Aby uzyskać zgodność pomiędzy podsumowaniem listy przychodów, a stroną główną programu należy użyć filtra na liście, wyłączając w nim pokazywanie systemowej grupy "Faktury do paragonów";
  • Ograniczono wybór okresów przy tworzeniu deklaracji VAT-27 i VAT-UE - począwszy od stycznia 2017 r. deklaracje te można sporządzać wyłącznie za okresy miesięczne.
wersja 2.6.2.96, 2016-12-21

Standard i Premium

 • Wprowadzono nowy rodzaj wydatku "usługi hotelowe i gastronomiczne". Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatek VAT od nabycia usług noclegowych i gastronomicznych nie podlega odliczeniu, w związku z czym domyślne ustawienie dla tego rodzaju wydatków to "brak wpisu" do Rejestru zakupów VAT (dotyczy faktur VAT).
 • Aktualizacja wzoru Księgi przychodów i rozchodów od 1 stycznia 2017 roku - dodanie nowych kolumn dotyczących kosztów działalności badawczo-rozwojowej. Wpisywanie tych kosztów możliwe jest za pomocą Not do Księgi (Narzędzia - Wystaw notę - Księga).
 • Modyfikacje struktury i wyglądu Rejestrów VAT od 1 stycznia 2017 roku - zmiany porządkowe.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(17) i VAT-7K(11) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za grudzień/IV kwartał 2016 roku. Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie kwota autoryzująca przy wysyłce e-deklaracji - szczegółowe wskazówki w tym zakresie znajdują się pod przyciskiem "Sprawdź jaką wartość należy wpisać" w kreatorze e-deklaracji.
 • Zmiana sposobu obliczania zaliczek PDOF według skali podatkowej w 2017 roku - dla dochodu powyżej 85.528 zł nie będzie uwzględniana kwota zmniejszająca podatek.
 • Wdrożono mechanizm przypominania o archiwizacji (wykonywaniu kopii bezpieczeństwa) bazy danych. Komunikat z informacją pojawia się domyślnie po 14 dniach od wykonania ostatniej archiwizacji - ustawienie okresu można zmienić w menu Narzędzia - Opcje (pierwsza pozycja na formatce).
 • Wprowadzono możliwość zamawiania subskrypcji serwisu i rozszerzeń z poziomu programu (menu Narzędzia - Zamów). Po wywołaniu z menu następuje przekierowanie do sklepu internetowego Elfina, gdzie wystarczy (jednorazowo) założyć konto, a następnie (po zalogowaniu) złożyć zamówienie. Na koncie użytkownika przechowywane są informacje o posiadanych aplikacjach, lista zamówień, dokumenty pro-forma i faktury VAT.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Uzupełniono podgląd dowodu wewnętrznego (DW) - kolumny "J.m.", "Ilość" i "Cena" pojawiają się na dokumencie, o ile zostały wypełnione;
  • W remanencie dodano możliwość zapamiętywania pozycji według kolejności wpisywania (oprócz dostępnych metod sortowania);
  • Poprawiono filtrowanie w Wykazie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (profil Ryczałt);
  • Na formatce faktury VAT sprzedaży wprowadzono ustawianie domyślnych wpisów do ewidencji po odznaczeniu opcji "Do paragonu";
  • Usunięto błąd polegający na wywołaniu wpisu składki na Fundusz Pracy w profilach Ryczałt i Karta przy zatwierdzaniu deklaracji ZUS-DRA;
  • Zmodyfikowano instalator aplikacji w zakresie instalacji końcówki - dodatkowego stanowiska (praca z serwerem bazy danych na innym komputerze).
wersja 2.6.1.95, 2016-06-21

Standard i Premium

 • Wprowadzono możliwość kopiowania dokumentów przychodowych i wydatkowych - przycisk "Kopiuj" nad listami przychodów i wydatków.
 • Dla faktur i rachunków sprzedaży dodano opcję szybkiego wprowadzania wpłaty od kontrahenta (przycisk "Wpłata" na formatce) i pokazywania jej na podglądzie/wydruku (kwoty "Zapłacono" i "Pozostaje do zapłaty"). Tak wprowadzona wpłata równoważna jest pierwszej spłacie w sekcji Inne - Należności/zobowiązania.
 • Wdrożono automatyczne księgowanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP w koszty przy zatwierdzaniu deklaracji ZUS-DRA.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(16) i VAT-7K(10) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za czerwiec/II kwartał 2016.
 • Umożliwiono składanie e-deklaracji VAT-27 i VAT-UE bez podpisu z certyfikatem kwalifikowanym - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą obecnie autoryzować te deklaracje kwotą, analogicznie jak w przypadku deklaracji VAT-7/7K.
 • Modyfikacje i ujednolicenie instalatora programu:
  • W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wprowadzono ustawianie hasła użytkownika podczas instalacji serwera bazy danych. Ustawione hasło należy podać przy uruchamianiu aplikacji. W aplikacji istnieje możliwość zmiany lub usunięcia (ustawienia pustego) hasła (menu Plik - Zmień hasło dostępu);
  • Zamiast osobnych plików instalatora serwera bazy danych oraz instalatora aplikacji, jakie występowały w poprzedniej wersji (do instalacji należało użyć obydwu), od wersji 2.6.1 funkcjonują dwa niezależne pliki (dostępne na stronie http://www.elfin.pl/malafirma/pobierz):
   • pełny instalator programu (malafirma_sqlsvr_2.6.1.exe) obejmujący zarówno instalator serwera bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, jak i instalator aplikacji,
   • aktualizacja (malafirma_upg_2.6.1.exe) - instalator samej aplikacji (działanie bez zmian);
  • Dla użytkowników wersji 2.6.0 pracujących na systemach od Windows Vista wzwyż (Vista/7/8/8.1/10) instalacja nowej wersji programu możliwa jest za pomocą funkcji "Aktualizuj program" lub poprzez pobranie z w/w strony i uruchomienie pliku aktualizacji. W przypadku nowych klientów lub użytkowników wcześniejszych wersji programu należy użyć pełnego instalatora programu;
  • Wdrożenie nowego serwera bazy danych i likwidacja odrębnego instalatora dla systemu Windows XP. Aby zainstalować nową wersję programu na Windows XP należy:
   • korzystając z Panelu sterowania odinstalować dotychczasowy serwer baz danych MSDE, widoczny na liście programów pod nazwą "Microsoft SQL Server Desktop Engine (ELFIN)" - dotyczy użytkowników poprzednich wersji (do 2.6.0 włącznie),
   • pobrać i uruchomić pełny instalator programu,
   • instalacja kolejnych wersji możliwa będzie standardowo za pomocą funkcji "Aktualizuj program" lub poprzez pobranie i uruchomienie pliku instalatora samej aplikacji.
 • Inne zmiany i poprawki (wymieniono ważniejsze):
  • Wprowadzono automatyczne przypisywane faktur wystawionych do paragonów są do domyślnej grupy "Faktury do paragonów";
  • Dla sprzedaży wg procedury marży dodano opcję "sprzedaż komisowa" - przychód z takich transakcji księgowany jest jako różnica marży i podatku VAT;
  • Umożliwiono filtrowanie pozycji w Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przycisk "Filtruj" nad listą). Aby wyświetlić zlikwidowane pozycje należy zmienić ustawienia filtra;
  • Dodano nową jednostkę miary [dn] - dzień;
  • W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) poprawiono walidację stawki VAT.
wersja 2.6.0.94, 2015-10-08

Standard i Premium

 • Dostosowano program Elfin Mała Firma do pracy w systemie Windows 10. W przypadku planowanego uaktualnienia systemu z Windows 7/8 do wersji 10, rekomendujemy zainstalowanie nowej wersji programu wraz z nowym serwerem baz danych PRZED uaktualnieniem (zgodnie z instrukcją w punkcie poniżej). Jeśli system został już uaktualniony i próba odinstalowania starego serwera baz danych kończy się niepowodzeniem, prosimy o kontakt z serwisem.
 • Dla systemów od Windows Vista wzwyż (Vista/7/8/8.1/10) wdrożono nowy serwer baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. W przypadku Windows XP pozostawiono dotychczasowy serwer Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine.
  • Podczas migracji na nowy serwer dane użytkownika zostaną zachowane, natomiast dla celów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie archiwum bazy danych (menu Plik - Archiwum - Zapisz) i przechowanie go na osobnym nośniku;
  • Aby zainstalować nową wersję programu na systemach Windows Vista/7/8/8.1/10 należy:
   • korzystając z Panelu sterowania odinstalować dotychczasowy serwer baz danych MSDE, widoczny na liście programów pod nazwą 'Microsoft SQL Server Desktop Engine (ELFIN)' - dotyczy użytkowników poprzednich wersji (do 2.5.4 włącznie)
   • pobrać i uruchomić instalator serwera baz danych Microsoft SQL Server 2008 wraz z komponentami - plik 'sqlsvr2008mf_1.0.exe' dostępny na stronie http://www.elfin.pl/malafirma/pobierz
   • następnie zainstalować aktualizację aplikacji poprzez pobranie z powyższej strony i uruchomienie pliku instalatora 'malafirma_2.6.0.exe'.
  • Na systemie Windows XP wystarczy pobranie i instalacja aktualizacji aplikacji za pomocą funkcji 'Aktualizuj program'.
 • Wprowadzono nowe wzory deklaracji VAT-7(15) i VAT-7K(9) wraz z obsługą e-deklaracji, począwszy od rozliczeń za wrzesień/III kwartał 2015. Zmiany obejmują m.in. wykazywanie importu usług i transakcji odwrotnego obciążenia.
 • Wdrożono nowy rodzaj deklaracji: VAT-27(1) - informacja podsumowująca w obrocie krajowym, wraz z obsługą e-deklaracji. W deklaracji tej wykazuje się transakcje sprzedaży, dla których podatnikiem jest nabywca (odwrotnego obciążenia) dwojakiego rodzaju:
  • dostawy towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT - te pobierane są z programu Elfin Mała Firma według rodzaju przychodu 'krajowa - odwrotne obciążenie'
  • świadczenie usług, do których ma zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT (przenoszenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych).
 • Przy tworzeniu deklaracji VAT-UE dodano możliwość zmiany okresu (miesiąc/kwartał).
 • Zmiany na podglądzie/wydruku faktury sprzedaży:
  • Dodano pole z numerem paragonu, do którego wystawiona jest faktura;
  • Wymagane dopiski o rodzaju transakcji ('procedura marży', 'odwrotne obciążenie') pojawiają się obecnie pod numerem faktury, a nie w uwagach).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Przy sprzedaży według procedury marży dodano walidację w przypadku wystąpienia ujemnej marży - transakcje takie nie podlegają opodatkowaniu VAT;
  • Poprawiono pobieranie do deklaracji VAT-7 podstawy opodatkowania przy procedurze marży - dotychczas była to różnica wartości sprzedaży brutto i podatku VAT, obecnie jest różnica marży i podatku VAT;
  • Poprawiono mechanizm rozliczania faktur sprzedaży w metodzie kasowej przy transakcjach zagranicznych;
  • Uzupełniono pobieranie danych do deklaracji VAT-UE w metodzie kasowej.
wersja 2.5.4.92, 2015-07-12

Standard i Premium

 • Wprowadzono obsługę transakcji opodatkowanych według procedury marży (dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, świadczenie usług turystyki):
  • na fakturach VAT pojawił się nowy rodzaj transakcji 'krajowa - procedura marży' oraz wybór rodzaju marży;
  • przy wprowadzaniu pozycji na fakturze VAT sprzedaży należy podać także wartość nabycia (kolumna 'Zakup' pojawiająca się w miejsce kolumny 'Netto');
  • w Rejestrze sprzedaży VAT została dodana kolumna 'Procedura marży - wartość nabycia';
  • dostosowano wygląd faktury VAT do wymogów procedury marży.
 • Wprowadzono możliwość wystawiania korekt rachunków/faktur (bez VAT) po stronie zakupów i sprzedaży.
 • Przy wystawianiu faktur VAT dodano opcję 'Do paragonu' i pole na wpisanie numeru paragonu. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że sprzedaż z faktury nie jest ujmowana w sumie przychodów oraz w ewidencjach.
 • Ułatwiono wprowadzanie miesięcznych raportów z kasy fiskalnej - na dokumencie 'Raport z kasy fiskalnej' dodano przełącznik dobowy/miesięczny.
 • Na formatkach dokumentów przychodowych umożliwiono wprowadzanie uwag w wielu liniach (kontrolka 'Uwagi').
 • Zastosowano nowe style podglądów dla not (menu Narzędzia - Wystaw notę) do Księgi, Rejestrów VAT, Ewidencji sprzedaży i Ewidencji przychodów (profil Ryczałt).
 • Zmiany w odliczeniach VAT od paliwa - od 1 lipca 2015 r. dla samochodów osobowych i ciężarowych nie spełniających wymogów pełnego odliczenia VAT odliczeniu podlega 50% VAT z faktur zakupu (dotychczas bez odliczenia).
 • Wdrożono nowy rodzaj deklaracji: VAT-UE(3) - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, wraz z obsługą e-deklaracji. W deklaracjach VAT-UE wykazywane są wewnątrzwspólnotowe transakcje dostawy i nabycia towarów oraz świadczenia usług, wprowadzone do programu według rodzajów:
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • Poza terytorium kraju (towary i usługi), z zaznaczoną opcją 'świadczenie usług, o których mowa w art.100 ust.1 pkt 4 ustawy'.
 • W deklaracjach VAT-7/7K od lipca/III kwartału 2015 dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą dodano wstawianie imienia i nazwiska osoby sporządzającej deklarację (pola 65 i 66).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Usunięto błąd pojawiający się przy renumeracji Rejestru zakupów VAT w IV kwartale;
  • Nowa obsługa podpisu elektronicznego - usunięcie problemów występujących na Windows 7/8.
wersja 2.5.3.91, 2014-11-20

Standard i Premium

 • Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur pro-forma
  • Lokalizacja w programie: Listy - Inne - Faktury pro-forma
  • Na podstawie faktur pro-forma można wystawiać faktury sprzedaży:
   • Wywołanie na liście faktur pro-forma - przycisk 'Wystaw fakturę'
   • Wywołanie podczas wystawiania faktury VAT - przycisk 'Do pro-formy'
  • Filtr na liście faktur pro-forma umożliwia filtrowanie według dat, kontrahentów, numeru dokumentu oraz statusu (powiązania z fakturami).
 • Dodanie na listach przychodów i wydatków możliwości filtrowania według numeru dokumentu.
 • Na dokumentach wydatkowych dodano funkcję wyboru nazwy towaru/usługi/wydatku z listy rozwijanej, zawierającej wprowadzone wcześniej pozycje.
 • Nowe style podglądów dla dokumentów:
  • Przychód - Dzienne zestawienie sprzedaży udokumentowanej
  • Przychód - Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (ze st. VAT)
  • Przychód - Dzienne zestawienie sprzedaży nieudokumentowanej (bez st. VAT)
  • Przychód - Dobowy raport z kasy fiskalnej
  • Przychód - Inny
  • Wydatek - Rachunek/faktura
  • Wydatek - Dowód wewnętrzny
  • Wydatek - Inny.
 • Na formatce 'Przejazd' usprawniono wybór pojazdu i osoby oraz dodano mechanizm zapamiętywania ostatnio wprowadzonej trasy.
 • Noty do Rejestrów sprzedaży i zakupu VAT zostały uzupełnione o wybór rodzaju transakcji (m.in. odwrotne obciążenie i transakcje zagraniczne, wprowadzone w wersji 2.5.0).
 • Dodanie do deklaracji VAT-7(14) i VAT-7K(8) od października/IV kwartału 2014:
  • Możliwości wpisywania i wydruku przyczyny korekty na formularzu ORD-ZU - pojawia się on po zaznaczeniu na deklaracji, iż stanowi ona korektę;
  • Potwierdzenia złożenia e-deklaracji w postaci formularza UPO - pojawia się on po pobraniu urzędowego poświadczenia odbioru w postaci elektronicznej;
  • Dodatkowo, na złożonych elektronicznie deklaracjach VAT-7/VAT-7K w polu '2. Nr dokumentu' wpisywany jest numer referencyjny.
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Dodano możliwość rezygnacji z przypisania kontrahenta do grupy cenowej (4 grupy według cennika), co umożliwia posługiwanie się indywidualnym rabatem procentowym;
  • Poprawiono mechanizm zaokrąglania sumy wartości na liście remanentów - w pewnych przypadkach mogły pojawić się 'groszowe' rozbieżności pomiędzy listą, a podglądem remanentu.
wersja 2.5.2.90, 2014-04-16

Standard i Premium

 • W przypadku faktur wydatkowych w miejsce 'Daty sprzedaży' (wprowadzonej od 1 stycznia 2014 r.) przywrócono 'Datę otrzymania'. W zależności od tej daty następuje domyślne ustawianie 'Daty rozliczenia w deklaracji VAT-7' dla wszystkich rodzajów wydatków (w tym czynszu najmu, czynszu leasingowego, opłat za media i telefon).
 • Dla sprzedaży zwolnionej z VAT wprowadzono możliwość wystawiania faktury zamiast rachunku - wybór rodzaju dokumentu znajduje się na formatce 'Przychód - Rachunek/faktura' (dotychczas 'Przychód - Rachunek'). Dodatkowo w menu 'Narzędzia - Opcje' (zakładka 'Faktury i rachunki') wprowadzono możliwość domyślnego ustawienia rodzaju dokumentu, a także zdefiniowania domyślnej uwagi na dokumencie. Pozwala to uniknąć każdorazowego wpisywania na fakturze uwagi o podstawie prawnej sprzedaży zwolnionej, np. (dla usług w zakresie opieki medycznej): "Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług."
 • Podobnie jak po stronie sprzedaży wprowadzono przełącznik rodzaju dokumentu na formatce 'Wydatek - Rachunek/faktura'.
 • W przypadku samochodów osobowych używanych na podstawie umowy najmu zmieniono, zgodnie z wydaną w listopadzie 2013 r. przez Ministra Finansów interpretacją ogólną, sposób rozliczania wydatków na czynsz wynajmu. Dotychczas były one rozliczane według 'kilometrówki', a obecnie trafiają bezpośrednio w koszty. Wydatki na eksploatację oraz paliwo do tego typu samochodów nadal rozliczane są według kilometrówki.
 • Zmiany w rozliczeniach VAT od zakupu, leasingu, najmu i eksploatacji pojazdów samochodowych od 1 kwietnia 2014 r.
  • W celu obsłużenia zmian na formatce 'Pojazd' dodano nowe znaczniki:
   • dla samochodów ciężarowych - 'Spełnia wymogi pełnego odliczenia VAT według przepisów obowiązujących od 1.04.2014' (w przypadku samochodów osobowych z homologacją ciężarową powinien pozostać niezaznaczony),
   • dla samochodów osobowych (i ciężarowych nie spełniających wymogów pełnego odliczenia VAT) - 'Samochód używany wyłącznie na potrzeby firmy'. Wybór tej opcji daje prawo do odliczania 100% VAT, pod warunkiem dokonania stosownego zgłoszenia do urzędu skarbowego (na formularzu VAT-26) i prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (nowy wzór dostępny w programie). W tym przypadku pamiętać należy, że nawet jeden przejazd dla celów prywatnych oznaczać będzie złamanie warunków odliczenia i konieczność zwrotu VAT;
  • Obowiązujący dotychczas limit 60%/max. 6000 zł odliczenia VAT przy zakupie, leasingu i najmie samochodów osobowych od 1 kwietnia 2014 r. zmienia się na 50% (bez limitu);
  • 50%-owe odliczenie VAT wprowadzone zostało także dla wydatków na eksploatację samochodów osobowych (dotychczas można było odliczać VAT w całości);
  • Od paliwa do samochodów osobowych nadal nie można odliczać VAT - prawo do odliczania 50% podatku wejdzie w życie dopiero od 1 lipca 2015 r.;
  • Dotychczasowe umowy leasingu i najmu z odliczeniem 60%/max. 6000 zł VAT od 1 kwietnia 2014 r. będą ujmowane, zgodnie z nowymi przepisami, z odliczeniem 50% VAT (bez limitu kwotowego);
  • W przypadku kontynuacji umowy leasingu z pełnym odliczeniem VAT (uwaga na obowiązek zarejestrowania umowy w urzędzie skarbowym!) należy zaznaczyć opcję 'Spełnia wymogi pełnego odliczenia VAT według przepisów obowiązujących od 1.04.2014' - dzięki temu program po 1 kwietnia 2014 r. będzie nadal odliczał 100% VAT;
  • W związku z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu dla samochodów używanych wyłącznie na potrzeby firmy dodano nowe pola na formatce 'Przejazd':
   • 'Użytkownik',
   • 'Licznik stan początkowy' (pobierany ze stanu końcowego ostatniego przejazdu),
   • 'Licznik stan końcowy' (wyliczany);
  • Dodano drugą wersję Ewidencji przebiegu pojazdów - dla samochodów używanych wyłącznie na potrzeby firmy (zakres informacji zgodny z nowymi przepisami).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Na stronie głównej programu w sumie podatku należnego uwzględniono transakcje wydatkowe, od których nalicza się podatek (obsługa wprowadzona w wersji 2.5.0):
   • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
   • Import towarów - procedura uproszczona,
   • Import usług,
   • Krajowa - odwrotne obciążenie;
  • Usunięcie błędu wersji 2.5.0 powodującego przestawianie terminu płatności na dokumencie sprzedaży, jeśli u kontrahenta nie został określony termin domyślny;
  • Poprawa błędu powodującego pojawianie się napisu 'metoda kasowa' na duplikacie faktury VAT u podatników, którzy w przeszłości rozliczali się według metody kasowej.
wersja 2.5.1.89, 2013-12-31

Standard i Premium

 • Dostosowanie programu do zmian przepisów o VAT wchodzących w życie 1 stycznia 2014 r.:
  • W przypadku faktur sprzedaży program dokonuje rozliczenia podatku należnego według 'Daty powstania obowiązku podatkowego' (widocznej pod guzikiem 'Więcej' na dole formatki), która jest domyślnie synchronizowana z 'Datą sprzedaży'. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (z pewnymi wyjątkami - szczegóły w art. 19a ustawy o VAT). Na wystawienie faktury jest znacznie więcej czasu - zamiast dotychczasowych 7 dni trzeba to zrobić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży lub otrzymano zapłatę (więcej w art. 106i ustawy o VAT).
  • W przypadku faktur wydatkowych program dokonuje rozliczenia podatku naliczonego według 'Daty rozliczenia w deklaracji VAT-7' (widocznej pod guzikiem 'Więcej' na dole formatki), która dotychczas była domyślnie synchronizowana z 'Datą otrzymania', zaś od początku 2014 roku będzie ustawiana zgodnie z 'Datą sprzedaży', czyli datą powstania obowiązku podatkowego u kontrahenta. Od nowej ogólnej zasady są jednak wyjątki, dlatego też dla następujących rodzajów wydatków:

       - czynsz leasingowy,
       - czynsz-wynajem,
       - media (prąd, gaz, en.cieplna) - opłaty,
       - telefon - opłaty,

   'Data rozliczenia w deklaracji VAT-7' ustawiana jest odmiennie - zgodnie z 'Datą wystawienia' faktury przez sprzedawcę.
  • Tak, jak dotychczas, użytkownik może samodzielnie ustawiać zarówno datę 'Datę powstania obowiązku podatkowego' jak i 'Datę rozliczenia w deklaracji VAT-7', określając odmienne od domyślnych daty rozliczeń podatku VAT.
 • Wprowadzenie nowego wzoru deklaracji ZUS-DRA począwszy od rozliczenia za grudzień 2013 r.
 • Dodanie w danych właściciela (Listy - Dane - Właściciele) znacznika 'Fundusz Pracy' w sekcji 'Ubezpieczenia społeczne'. Dzięki temu możliwe jest sterowanie przez użytkownika naliczaniem składki na Fundusz Pracy (dotychczas była naliczana zawsze, chyba, że właściciel płacił obniżone składki ZUS).
 • Aktualizacja informacji o kwocie autoryzującej e-deklaracje na rok 2014 (przycisk 'Sprawdź, jaką wartość należy wpisać' w kreatorze e-deklaracji).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Usunięcie błędu wersji 2.5.0 uniemożliwiającego złożenie e-deklaracji VAT-7K (kwartalnej);
  • Przywrócenie możliwości wyboru opcji 'brak wpisu' do Rejestru sprzedaży VAT przy wystawianiu faktur sprzedaży;
  • Poprawa błędu wersji 2.5.0 powodującego wpisywanie do Rejestru sprzedaży VAT dokumentów nie podlegających VAT (nie miało to skutków dla obliczenia podatku do zapłaty - kwoty nadmiarowych wpisów nie były uwzględniane w deklaracji VAT-7).
wersja 2.5.0.87, 2013-11-18

Standard i Premium

 • Wprowadzenie nowych rodzajów transakcji dla faktur przychodowych:
  • krajowa
  • krajowa - odwrotne obciążenie (podatnikiem jest nabywca) [m.in. sprzedaż towarów wymienionych w zał. 11 do ustawy o VAT, w tym złomu i stali]
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  • poza terytorium kraju (towary i usługi) [m.in. sprzedaż reklam Google AdSense]
  • eksport towarów.
 • Wprowadzenie nowych rodzajów transakcji dla faktur wydatkowych:
  • krajowa
  • krajowa - odwrotne obciążenie (podatnikiem jest nabywca) [m.in. zakup towarów wymienionych w zał. 11 do ustawy o VAT, w tym złomu i stali]
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  • import usług [m.in. zakup reklam Google AdWords]
  • import towarów - procedura uproszczona.
 • Wybór rodzaju transakcji (zarówno po stronie przychodów, jak i wydatków) następuje w nowej kontrolce 'Rodzaj transakcji' w dolnej części formatki; dla kontrahentów krajowych domyślnie ustawiane jest 'krajowa'.
 • Wprowadzenie faktury wewnętrznej - pojawia się po zaznaczeniu 'Faktura wewn.' na formatce 'Wydatek - Faktura VAT'.
 • Wprowadzenie możliwości wystawiania faktur dla osób fizycznych z numerem PESEL zamiast NIP.
 • Ujęcie rodzaju transakcji w Rejestrach zakupów i sprzedaży VAT - dodanie nowej kolumny oraz umożliwienie filtrowania wg tego kryterium.
 • Wprowadzenie obsługi nowych rodzajów transakcji w deklaracjach VAT-7(14) i VAT-7K(8) od października/IV kwartału 2013.
 • Rozszerzenie danych kontrahenta:
  • Znacznik 'Podatnik VAT czynny' (domyślnie zaznaczony dla wszystkich kontrahentów, którzy nie mieli statusu 'Osoba fizyczna nieprowadząca pozarolniczej dział. gosp.')
  • Numer PESEL w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Indywidualny rabat i termin płatności, uwzględniane następnie przy sprzedaży.
 • Dodanie Chorwacji (kod: HR) do słownika krajów unijnych.
 • Modyfikacja wyglądu faktury i rachunku sprzedaży oraz wprowadzenie możliwości personalizacji dokumentów - dodania logo oraz zmiany rodzaju i wielkości czcionek (menu Narzędzia - Opcje, zakładka 'Styl faktury i rachunku'). Zmiana wyglądu dotyczy nowo wystawianych dokumentów (nie ma wpływu na dotychczasowe), jest aplikowana także w wydatkach na podglądzie faktury i rachunku.
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • W przypadku faktur za media i telefon dodano synchronizację daty rozliczenia w deklaracji VAT-7 z terminem płatności (dotychczas był wyświetlany stosowny komunikat).
  • Poprawa prezentacji kwoty 'słownie' na podglądzie faktury korygującej.
  • Metoda kasowa: poprawiono rozliczanie spłat w przypadku występowania na fakturze pozycji z różnymi stawkami VAT.
  • Zapamiętywanie ustawionego przez użytkownika rozmiaru okna dla formatek 'Deklaracja VAT-7' i 'Remanent'.
  • W deklaracji ZUS-DRA odblokowano możliwość edycji daty wypełnienia (poz. XI.01) - pozwala to na dokonywanie korekt za poprzednie lata z bieżącą datą.
  • Usunięcie błędu utrudniającego wpisywanie kwoty autoryzującej e-deklarację - obecnie akceptowany jest systemowy separator dziesiętny.
wersja 2.4.10.86, 2013-08-05

Standard i Premium

 • Umożliwienie pokazywania rabatu (in minus) na dokumentach sprzedaży - do wprowadzania i pokazywania rabatu służy kalkulator cenowy umieszczony pod guzikiem |...| w kolumnie 'Cena jedn.' na formatce dokumentu.
 • Dodanie znaczników 'Zapłacono' i 'Towar odebrano' na fakturach przychodowych.
 • Wprowadzenie możliwości sortowania towarów na formatce i podglądzie remanentu.
 • Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT-7(14) i VAT-7K(8) dla rozliczeń podatku VAT od lipca/III kwartału 2013.
 • Profil Ryczałt: dodanie możliwości definiowana domyślnej stawki ryczałtu przy sprzedaży danego towaru lub usługi (Ewidencje - Towary i usługi - Ewidencja/ cennik - Towar/ usługa/ komplet).
 • Wprowadzone poprawki (wymienione ważniejsze):
  • Usunięcie błędu wersji 2.4.9, powodującego brak numeru dokumentu w Ewidencji sprzedaży; poprawa mechanizmu zapamiętywania szerokości kolumn w ES;
  • Zwiększenie limitu dopuszczalnych znaków (z 50 do 100) w nazwie banku prowadzącego rachunek firmowy (formatka 'Firma' - sekcja Informacje dodatkowe/ Rachunki bankowe - kolumna Bank/Oddział);
  • Powiększenie kontrolek z wyborem urzędu skarbowego na formatkach 'Firma' i 'Właściciel';
  • Do deklaracji VAT-7 urząd skarbowy pobierany jest zawsze z danych firmy (menu Plik - Zmień dane firmy, sekcja 'Dane ewidencyjne'); w wersji 2.4.9 przy jednoosobowej działalności gospodarczej US brany był z danych właściciela, co nie pozwalało obsłużyć przypadków, gdy urząd skarbowy do VAT jest inny niż do PDOF;
  • Poprawa podglądu remanentu - w pewnych przypadkach (kilka magazynów występujących w różnych przedziałach czasowych) mogła się pojawiać rozbieżność pomiędzy wartością prezentowaną na podglądzie remanentu, a widoczną na liście remanentów i w Księdze. Do obliczeń dochodu była brana zawsze wartość prawidłowa.

Premium

 • Dodanie nowej listy 'Operacje magazynowe - towary' (menu Listy - Ewidencje - Towary i usługi). Lista umożliwia sprawdzanie historii operacji magazynowych dla poszczególnych towarów. Za pomocą filtra można zawężać listę np. do jednego asortymentu, czy wybranego okresu.
 • Dotychczasowa lista 'Operacje magazynowe' występuje obecnie pod nazwą 'Operacje magazynowe - dokumenty'.
 • Wprowadzenie możliwości sortowania towarów (według kodu, nazwy, j.m., daty ostat. zmiany stanu) na formatce i podglądzie magazynu.
wersja 2.4.9.85, 2012-12-31

Standard i Premium

 • Dostosowanie programu do zmian przepisów o VAT wchodzących w życie 1 stycznia 2013 r.:
  • Zmiany w metodzie kasowej rozliczeń podatku VAT;
  • Usunięcie z podglądów faktur VAT i rachunków sprzedaży oznaczenia 'Oryginał/Kopia'.
 • Zmiany prezentacji dokumentów na listach:
  • 'Przychody' - faktury i rachunki wyświetlane są obecnie wg daty sprzedaży;
  • 'Wydatki' - wszystkie dokumenty wg daty wystawienia;
  • Usunięcie kolumny 'Przychód wg art. 2 ust. 3 ustawy o VAT' w Ewidencji sprzedaży (od 1 stycznia 2013 r.).
 • Umożliwienie wysyłki deklaracji VAT-7 i VAT-7K w formie elektronicznej (bezpośrednio do systemu e-Deklaracje) - począwszy od rozliczenia za grudzień/ IV kwartał 2012 roku.
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą możliwa jest autoryzacja wysyłki e-deklaracji poprzez podanie kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym składana jest deklaracja;
  • W przypadku podatników nie będących osobami fizycznymi konieczne jest użycie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym.
 • Wprowadzenie do programu pełnej listy urzędów skarbowych wraz z kodami do e-deklaracji oraz numerami rachunków bankowych. Aby wysyłać e-deklaracje z programu należy uzupełnić kody US w danych wcześniej wybranych urzędów skarbowych (Listy - Dane - Urzędy Skarbowe/ZUS) lub wskazać (w danych firmy i/lub właściciela) nowy urząd z uzupełnionej listy.
wersja 2.4.8.84, 2012-12-04

Standard i Premium

 • Zmiana sposobu obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc listopad (w przypadku rozliczenia według skali oraz podatku liniowego). W rozliczeniu kwartalnym zostały usunięte komunikaty, mówiące o nieobowiązujących już terminach płatności.
  Obecnie zaliczki na PDOF należy wpłacać:
  • za III kwartał - w terminie do 20 października,
  • za m-c listopad - w terminie do 20 grudnia,
  • za IV kwartał i m-c grudzień - w terminie do 20 stycznia (o ile wcześniej nie nastąpi złożenie zeznania rocznego i dokonanie zapłaty podatku z tego tytułu).
  Osoby, które obliczyły zaliczkę na podatek za m-c listopad 2012 w poprzedniej wersji programu prosimy o ponowne wykonanie tej operacji (menu Deklaracje - Zaliczki PDOF).
 • Implementacja nowej wersji komponentu do obsługi deklaracji.
 • Aktualizacja wymagań systemowych - program można instalować także w środowisku Windows 8.
wersja 2.4.6.82, 2011-02-22

Standard i Premium

 • Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT-7(12) i VAT-7K(6) dla rozliczeń podatku VAT od stycznia/I kwartału 2011.
 • Usunięcie błędu "Access violation...", pojawiającego się w niektórych przypadkach przy wyświetlaniu list z grupy "Deklaracje".
 • Rejestry VAT:
  • Rozbudowa filtrów oraz dodanie możliwości sortowania wpisów (znaczniki w nagłówkach wybranych kolumn);
  • Poprawa błędu uniemożliwiającego usunięcie not wpisanych do rejestrów VAT;
  • Usunięcie błędu polegającego na wpisywaniu do Rejestru zakupów VAT zwielokrotnionych kwot netto i VAT z faktur korygujących zawierających więcej niż 1 pozycję. Aby poprawić błędny wpis należy otworzyć dokument do edycji i ponownie zatwierdzić.
 • Podgląd/wydruk faktury sprzedaży:
  • Poprawa błędu wyświetlania nagłówka tabeli w przypadku faktury wystawionej od ceny brutto;
  • Dodanie wyświetlania prefiksów (kodów krajów) do unijnych numerów NIP w przypadku faktur wewnątrzwspólnotowych.
 • Profil Ryczałt: usunięcie błędu uniemożliwiającego wystawienie przelewu z tytułu płatności ryczałtu do wybranej deklaracji "Obliczenie ryczałtu" (za pomocą przycisku "Wystaw przelew" dostępnego nad listą deklaracji).

Uwagi (ważne!):

 • Użytkowników, którzy korzystali z pliku mx.exe udostępnianego przez nas w celu doraźnej likwidacji błędu "Access violation...", prosimy o usunięcie (przed przystąpieniem do instalacji nowej wersji programu) z katalogu aplikacji poprzedniego pliku .exe (dla którego w przesyłanej instrukcji sugerowaliśmy zmianę nazwy na mx_oryg.exe).
 • W przypadku dokonywania korekty podatku VAT naliczonego za 2010 rok od nabyć związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (pojawienie się kreatora w deklaracji VAT-7 za styczeń/I kwartał 2011 r.), prosimy o kontakt z naszym konsultantem (poprzez wysłanie e-maila na adres malafirma@elfin.pl) w celu uzyskania dodatkowego komponentu do prawidłowego wyliczenia kwoty korekty (ze względów technicznych nowa wersja nie obsługuje w pełni tego procesu).
wersja 2.4.4.80, 2010-12-31 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2010-12-30)

Standard i Premium

 • Zmiany w zakresie podatku VAT:
  • Wprowadzenie nowych stawek VAT, obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku: 23%, 8%, 5% oraz 7% (dla rozliczeń nabycia produktów rolnych od rolników ryczałtowych).
  • Wersjonowanie stawek VAT w dokumentach przychodowych i wydatkowych. Do końca 2010 roku widoczne są dotychczasowe stawki, od 1 stycznia 2011 roku - nowe (w zależności od ustawień dat na formatkach). W przypadku faktur wystawianych/otrzymywanych na przełomie roku pojawiają się zarówno stare, jak i nowe stawki.
  • Dostosowanie Rejestrów VAT do zmian stawek. Obecnie rejestry tworzone są automatycznie w oparciu o domyślne stawki obowiązujące w danym okresie, a także w zależności od tego, jakie stawki pojawiły się na dokumentach (mogą to być zarówno nowe, jak i stare stawki).
  • Obsługa automatycznej zmiany stawek VAT oraz numerów PKWiU w Ewidencji towarów i usług. W celu przeprowadzenia zmiany najwygodniej jest użyć zmodyfikowanego filtra (z możliwością filtrowania listy wg stawek VAT), następnie zaznaczyć na liście wiersze z pozycjami do zmiany ("SHIFT" + strzałka w dół lub w górę) i nacisnąć przycisk "Zmień wiele" - dostępny nad listą. W oknie, które następnie się pojawi, można dla wybranych wcześniej towarów "hurtowo" zmienić stawki VAT i numery PKWiU (odrębnie dla sprzedaży i zakupów).
  • Usprawnienie obsługi zakupów od rolników ryczałtowych (RR) - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w menu Narzędzia - Opcje (sekcja "Rozliczenia VAT"), aktualna stawka zakupu VAT RR (6% do końca 2010 r., 7% od 1 stycznia 2011 r.) dostępna jest w fakturach zakupowych oraz widoczna w Rejestrze zakupów VAT.
  • Uwaga: ze względu na brak publikacji nowych wzorów deklaracji VAT-7 w postaci elektronicznej (stan na dzień udostępnienia nowej wersji programu), wersja 2.4.4 posiada wzory dotychczasowe, nie obsługujące nowych stawek VAT. W miesiącu styczniu 2011 r. udostępniona zostanie nowa wersja programu, w której pojawią się zaktualizowane deklaracje.
 • Wprowadzenie nowych formatek (okien) obsługujących wprowadzanie dokumentów przychodowych. Główne zmiany:
  • Nowy układ pól i kontrolek;
  • Wprowadzenie możliwości wyboru rachunku bankowego;
  • Mechanizm skalowania okna (w razie potrzeby można powiększyć formatkę uzyskując większą powierzchnię na wprowadzanie kolejnych pozycji na dokumencie);
  • Dodanie podsumowań kolumn z kwotami;
  • Nowa sekcja "Ewidencje i rejestry" obsługująca wpisy przychodów do Księgi/Ewidencji/Rejestru sprzedaży VAT (dolna, rozwijana część formatki);
  • Wdrożenie nowej obsługi wyświetlania podglądów dokumentów.
 • Zmiana sposobu wpisywania dokumentów przychodowych do Księgi(ZO)/ Ewidencji przychodów(R)/ Ewidencji sprzedaży. Dotychczas przychody wpisywane były do Księgi/EP/ES z datą wystawienia dokumentu, obecnie wpisywane są według:
  • "Data zdarzenia gospodarczego" w przypadku Księgi (profil podatkowy "Zasady ogólne"),
  • "Data wpisu" w przypadku Ewidencji przychodów (profil podatkowy "Ryczałt"),
  • "Data uzyskania przychodu" w przypadku Ewidencji sprzedaży (wszystkie profile podatku dochodowego).

Nowe daty zostały dodane w sekcji "Ewidencje i rejestry" na formatce przychodu (w zależności od profilu podatkowego). W/w daty ustawiane są domyślnie zgodnie z datą sprzedaży widoczną na formatce, zawsze mogą być jednak zmienione przez użytkownika.

 • Modyfikacja not do Rejestru sprzedaży i zakupów VAT (formatka i podgląd dokumentu).
 • Poprawa mechanizmów numeracji i renumeracji w ewidencjach i rejestrach.
 • Zmiany w profilu Ryczałt (R):
  • Usprawnienie wyświetlania i obsługi Ewidencji przychodów;
  • Wprowadzenie nowych formularzy do obliczania ryczałtu miesięcznego i kwartalnego;
  • Dodanie miesięcznych/kwartalnych zestawień obliczenia ryczałtu (2 strona formularza);
  • Umożliwienie eksportu danych rocznych (przycisk "Eksportuj" widoczny w oknie rozliczenia za grudzień/IV kwartał); dane mogą być importowane m.in. do programu Jupiter Premium, celem ułatwienia rocznego rozliczenia podatku;
  • Usunięcie błędu z pobieraniem składek ZUS do obliczeń ryczałtu.
 • Uaktualnienie lat w kontrolkach filtrów list - wprowadzenie mechanizmu automatycznej aktualizacji zakresu wyświetlanych lat.
 • Szereg innych, drobnych zmian i usprawnień programu.

Premium

 • Wprowadzenie dodatkowej walidacji faktur zakupowych (wpływających na magazyn) w celu uniemożliwienia przyjęcia towaru z zerową wartością (co mogło powodować błąd w ewidencji ilościowo-wartościowej).
wersja 2.4.2.78, 2010-01-20 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2010-01-01)

Standard i Premium

 • Wprowadzenie nowych wzorów deklaracji VAT:
  • VAT-7(10) i VAT-7K(4) - dla rozliczeń za okresy: grudzień/IV kwartał 2008 - grudzień/IV kwartał 2009. Informacja: do 31 grudnia 2009 (czyli w praktyce dla rozliczeń za okres listopad/III kwartał 2009 włącznie) podatnicy mogli składać deklaracje na drukach VAT-7(9) i VAT-7K(3), dostępnych w poprzedniej wersji programu. Dla rozliczeń za okres grudzień/IV kwartał 2009 (dokonywanych w styczniu 2010) wymagane są nowsze formularze, wprowadzone w bieżącej wersji programu;
  • VAT-7(11) i VAT-7K(5) - najnowsze formularze dla rozliczeń za okres styczeń/I kwartał 2010 (i kolejnych).
 • Dodanie nowych jednostek miar: [mb] - metr bieżący, [rbh] - roboczogodzina.
 • Wprowadzenie nowych kodów krajów UE: [BG] - Bułgaria, [RO] - Rumunia.
 • Na podglądach dokumentów "Przychód - Inny" i "Wydatek - Inny" wprowadzono "datę zdarzenia gospodarczego" zgodną z ustawieniami na formatce. Wcześniej na podglądzie wyświetlana była data kontekstowa z dnia sporządzenia dokumentu.
 • Korekta wyświetlania sum wydatków [sekcja "Obroty (brutto)"] na stronie głównej programu.
 • Poprawa sortowania wpisów w Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku występowania większej liczby ulepszeń dla danego środka trwałego/WNiP.
 • Ewidencja przebiegu pojazdów (Listy - Ewidencje - Pojazdy niefirmowe - Ewidencje przebiegu) - korekta sposobu zaokrąglania sumy wartości przejazdów w danym miesiącu. Obliczenia w ewidencji wykonywane były poprawnie, usterka dotyczyła jedynie zaokrągleń sum widocznych na liście (mogły pojawiać się rozbieżności w groszach pomiędzy wartościami widocznymi na liście, a sumami na podglądach).
 • Rozliczenia pojazdów niefirmowych - poprawienie błędu polegającego na nieprawidłowym ujmowaniu korekt faktur z tytułu wydatków rozliczanych wg "kilometrówki".
 • Profil "Ryczałt": usunięcie błędów występujących w kwartalnym obliczeniu ryczałtu (Deklaracje - Obliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).
 • Poprawa ujmowania faktur korygujących na liście należności i zobowiązań.

Premium

 • Usunięcie błędu walidacji przy wystawianiu korekt faktur sprzedaży wpływających na magazyn.
wersja 2.4.1.77, 2008-03-10 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2008-01-01)

Standard i Premium

 • Umożliwienie wprowadzenia 14-znakowego (rozszerzonego) numeru Regon w danych firmy.
 • Dodanie nowych jednostek miar: arkusz (ark.), strona (str.), ryza, opakowanie (opak.).
 • Usprawnienia formatek (okien) obsługujących wprowadzanie wydatków - m.in. zapamiętywanie rozmiaru okna (ostatnio ustawionego) dla danego rodzaju wydatku. Analogiczne zmiany w oknach przychodowych zostaną wprowadzone w kolejnej wersji programu.
 • Wprowadzenie na listach przychodów i wydatków dodatkowych kolumn: "Kwota netto" i "Kwota VAT".
 • Poprawa błędu wersji 2.4.0, uniemożliwiającego usunięcie faktury korygującej VAT z listy wydatków.
 • Poprawa błędu wersji 2.4.0, polegającego na wpisywaniu wydatków po nieprawidłowej stronie listy należności i zobowiązań.
 • Uzupełnienie eksportu danych z ostatniego rozliczenia PDOF w roku o pozycję "koszty działalności".
 • Usunięcie problemów z otwieraniem deklaracji "PIT-5" przygotowanych we wcześniejszych wersjach programu.
 • Usprawnienie mechanizmu odtwarzania archiwum bazy danych - program uruchamia się ponownie samoczynnie, a serwer bazy danych nie jest już zatrzymywany.
wersja 2.4.0.76, 2008-02-20 (wersja dostępna dla użytkowników posiadających serwis aktualny na dzień 2008-01-01)
Standard i Premium
 • Wprowadzenie od dnia 1 stycznia 2008 r. nowego wzoru Księgi przychodów i rozchodów.
 • Wprowadzenie nowego rodzaju wydatku: "reklama" (w miejsce "reprezentacji i reklamy").
 • Wprowadzenie nowych formatek (okien) obsługujących wprowadzanie wydatków. Główne zmiany:
  • Nowy układ pól i kontrolek;
  • Mechanizm skalowania okna (w razie potrzeby można powiększyć formatkę uzyskując większą powierzchnię na wprowadzanie kolejnych pozycji zakupów na dokumencie);
  • Dodanie podsumowań kolumn z kwotami;
  • Nowa sekcja "Ewidencje i rejestry" obsługująca wpisy wydatków do Księgi i Rejestru zakupów VAT (dolna, rozwijana część formatki).
 • Zmiana sposobu wpisywania wydatków do Księgi: dotychczas wydatki były księgowane z datą otrzymania, obecnie wpisywane są według "Daty zdarzenia gospodarczego". Nowa data została dodana w sekcji "Ewidencje i rejestry" na formatce wydatku. Data zdarzenia gospodarczego ustawiana jest domyślnie zgodnie z datą wystawienia dokumentu, zawsze może być jednak zmieniona przez użytkownika.
 • Modyfikacja "Noty do Księgi" (formatka i podgląd dokumentu).
 • Wprowadzenie kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego (według skali podatkowej i stawki liniowej). Aby włączyć ten sposób rozliczeń należy z datą 1 stycznia wybrać odpowiednią opcję w danych właściciela (menu Listy - Dane - Właściciele) w sekcji "Podatek dochodowy". Rozliczenia kwartalne można przygotować również wstecz - od początku 2007 roku.
 • W przypadku, jeśli przynajmniej jeden z właścicieli rozlicza się kwartalnie, w programie pojawia się nowe zestawienie: "Księga - zestawienie wg kwartałów" (menu Listy - Księga/Rejestry VAT - Księga - zest. wg kwartałów).
 • Wprowadzenie nowych formularzy do obliczania zaliczek na podatek dochodowy (w miejsce dotychczasowych PIT-5 i PIT-5L). Formularze te nie są deklaracjami podatkowymi i nie mogą być składane w Urzędzie Skarbowym - służą jedynie dla celów obliczenia zaliczek w programie. Nowe formularze obsługują zarówno rozliczenia miesięczne jak i kwartalne, według skali podatkowej oraz stawki liniowej.
 • Wprowadzenie przełącznika "Oryginał/Kopia" na podglądach faktury sprzedaży i rachunku. Aby zmienić stan dokumentu należy kliknąć w napis "Oryginał/Kopia" na podglądzie.
 • Wprowadzenie skrótu klawiszowego "CTRL-P" w celu ułatwienia drukowania dokumentów z programu (wystarczy wybrać dokument na liście i użyć podanej kombinacji klawiszy).
 • Dostosowanie programu do systemu operacyjnego Windows Vista (program nadal działa prawidłowo na wszystkich wersjach Windows począwszy od Win98).
 • Zmiana adresu Elfin Sp. z o.o. Nasz nowy adres: ul Konfederacka 23, 30-306 Kraków.
Wskaźniki i stawki Składki ZUS Oferty biznesowe Kalkulator odsetkowy Wzory dokumentów Oferty pracy Program dla małych firm
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.
o nas | kontakt | ochrona prywatności | reklama | zastrzeżenia prawne | mapa serwisu
elfin2009