www.elfin.pl
portal finansowy


24 stycznia 2022
W dniu 3 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym została podjęta decyzja o podwyżce stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego do poziomu:
  • stopa referencyjna 1,25% w skali rocznej (dotychczas 0,5%);
  • stopa lombardowa 1,75% w skali rocznej (dotychczas 1,0%);
  • stopa depozytowa 0,75% w skali rocznej (dotychczas 0,0%);
  • stopa redyskonta weksli 1,30% w skali rocznej (dotychczas 0,51%);
  • stopa dyskontowa weksli 1,35% w skali rocznej (dotychczas 0,52%).

Uchwała RPP wchodzi w życie 4 listopada 2021 r. Jest to druga podwyżka stóp procentowych NBP w ciągu miesiąca (poprzednia miała miejsce 7 października).

W związku z podwyżką stóp procentowych NBP od dnia 4 listopada 2021 r. stawka odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 6,75% w skali roku. Zgodnie z art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego odsetki ustawowe za opóźnienie równe są sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (1,25% od 4 listopada 2021 r.) i 5,5 punktów procentowych.

Natomiast odsetki od zaległości podatkowych nie zmieniają się i wynoszą nadal 8% w skali rocznej. Zgodnie z art. 56 Ordynacji podatkowej stanowią one sumę dwukrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego i 2 punktów procentowych, lecz nie mniej niż 8%.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2022 Elfin Sp. z o.o.