www.elfin.pl
portal finansowy


27 stycznia 2023
PYTANIE:
Planuję zatrudnić pracownika na etacie (umowa o pracę). Czy w Małej Firmie można prowadzić listę płac? Jak rozliczać składki ZUS pracownika?

ODPOWIEDŹ:
Program Elfin Mała Firma nie obejmuje prowadzenia listy płac, a kalkulacja składek ZUS możliwa jest jedynie dla właściciela/współwłaścicieli firmy (menu Deklaracje - ZUS-DRA). Na naszych stronach internetowych publikujemy jednak wzór listy płac do pobrania, gdzie można dokonać wszystkich potrzebnych wyliczeń dla pracowników. Po wprowadzeniu wynagrodzenia brutto arkusz XLS obliczy kwotę wynagrodzenia netto, składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy.

W programie wystarczy natomiast wprowadzać (rodzaje wydatków dla pracownika zatrudnionego na etacie):
- wynagrodzenie brutto jako 'Wydatek - Inny', rodzaj wydatku: 'wynagrodzenie pracowników'
- wyliczone składki ZUS pracodawcy (suma z kol. AR arkusza XLS) jako 'Wydatek - Inny', rodzaj wydatku: 'ZUS-składki za pracowników'.
Uwaga: składki ZUS pracownika pomniejszają wynagrodzenie brutto, więc nie wprowadza się ich już w koszty.

Jeśli chodzi o obowiązki wobec ZUS, to oprócz deklaracji ZUS-DRA trzeba będzie składać miesięczne imienne raporty rozliczeniowe ZUS-RCA bądź ZUS-RZA (jeśli osoba podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Można to robić np. w programie Płatnik (do pobrania z serwisu ZUS). Przygotowana w Płatniku deklaracja ZUS-DRA będzie zawierała zarówno składki za pracownika (oznaczone na formularzu jako "finansowane przez płatnika"), jak również składki za właściciela ("finansowane przez ubezpieczonych"). Tę deklarację należy wysyłać do ZUS.

Oprócz tego trzeba pamiętać o generowaniu deklaracji ZUS-DRA w Małej Firmie - nie będzie ona wprawdzie obejmowała składek za pracownika, ale naliczane w niej składki właściciela będą automatycznie uwzględniane przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy (Deklaracje - Zaliczki PDOF). Składki na ubezpieczenie społeczne właściciela odliczane są od dochodu (o ile nie zostały zaliczone do kosztów), zaś składki na ubezpieczenie zdrowotne (nie całe, lecz 7,75% podstawy) - od podatku.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.