www.elfin.pl
portal finansowy


29 maja 2023
PYTANIE:
Zastanawiam się nad zakupem/leasingiem samochodu osobowego lub analogicznego z homolagacją ciężarową. Ile VAT będę mógł odliczyć w przypadku każdego z tych pojazdów?

ODPOWIEDŹ:
1. W przypadku samochodu osobowego od 1.04.2014 można odliczać 50% VAT od zakupu, leasingu i najmu oraz kosztów eksploatacji. Od paliwa obecnie bez odliczenia, natomiast od 1.07.2015 będzie można odliczać 50% VAT.

2. W przypadku samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, tak samo jak w przypadku sam. osobowego, można odliczać 50% VAT od zakupu, leasingu i najmu oraz kosztów eksploatacji. Natomiast w przypadku paliwa przysługuje odliczenie 50% VAT, albo bez odliczenia - zależy, czy auto spełnia wymogi określone w nowelizacji. Szczegóły na ten temat znajdą Państwo w Biuletynie Informacyjnym Nr 15/2014 z 2014-05-23.

3. W przypadku używania samochodu (z punktu 1 lub 2) wyłącznie do celów działalności gospodarczej można odliczać 100% VAT dla wszystkich rodzajów wydatków. Muszą być jednak spełnione warunki:
- pojazd został zgłoszony do urzędu skarbowego w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku,
- jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu (wg nowego wzoru - dostępna w programie), która potwierdza wykorzystywanie samochodu wyłącznie do celów działalności gospodarczej,
- nie może nastąpić żaden przejazd do celów pozafirmowych (pod rygorem utraty prawa do odliczeń VAT).


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.