www.elfin.pl
portal finansowy


27 stycznia 2023
PYTANIE:
Poprzednio użytkowałem samochód prywatny i musiałem rozliczać go wg kilometrówki. Obecnie zakupiłem samochód na firmę, używam go też do celów prywatnych - czy w takiej sytuacji nie muszę już prowadzić ewidencji przebiegu? Czy nie występują już górne limity wydatków na eksploatację samochodu i mogę księgować wszystkie wydatki bez względu na ilość przejechanych kilometrów?

ODPOWIEDŹ:
Jeśli nowy samochód jest własnością firmy i został zaliczony do środków trwałych, to wydatki z nim związane zalicza się bezpośrednio w koszty, bez prowadzenia ewidencji przebiegu i rozliczania wg kilometrówki.

Inny przypadek, kiedy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu (ale bez rozliczania wg kilomerówki) dotyczy podatku VAT - od 1.04.2014 można zadeklarować w urzędzie skarbowym używanie samochodu osobowego (lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony) wyłącznie dla potrzeb firmy. W takim przypadku nie wolno używać samochodu dla potrzeb prywatnych, a dla potwierdzenia tego trzeba prowadzić ewidencję wg nieco innego wzoru (również dostępnego w programie).

Skoro używa Pan samochodu firmowego także dla potrzeb prywatnych, to ten drugi przypadek nie zachodzi.

Wydatki związane z samochodem będą zatem uwzględniane bez limitu, natomiast jeśli jest to samochód osobowy, będzie odliczana połowa VAT od eksploatacji i bez odliczenia VAT od paliwa. Proszę odpowiednio zdefiniować pojazd w programie (Listy - Dane - Pojazdy), a program będzie właściwie go rozliczał.

Więcej informacji na temat ostatnich zmian w rozliczeniach pojazdów znajdzie Pan w alercie z 2014-04-17 (cz.2) oraz Biuletynie Informacyjnym nr 15/2014 z 2014-05-23.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.