www.elfin.pl
portal finansowy


1 lutego 2023
PYTANIE:
Jak wprowadzić używany samochód do środków trwałych, skoro podstawą zakupu jest faktura VAT marża?

ODPOWIEDŹ:
Na fakturze VAT marża podana jest tylko kwota brutto, w związku z czym nie ma możliwości odliczenia VAT. Wprawdzie w programie nie ma opcji oznaczenia faktury jako 'VAT marża', natomiast wystarczy wprowadzić ją jako Wydatek-Inny, rodzaj wydatku: 'środek trwały-zakup'. Zaraz obok rodzaju wydatku proszę zaznaczyć check 'Dotyczy pojazdu' i za pomocą guzika '+' proszę dodać pojazd, odpowiednio go definiując. W zależności od charakterystyki pojazdu (rodzaj, sposób używania) będą później odpowiednio rozliczane wydatki z nim związane. Pojazd można również zdefiniować (lub zmienić jego dane) w menu Listy - Dane - Pojazdy.

Po wybraniu rodzaj wydatku 'środek trwały-zakup' nie będzie wpisu do Księgi, pojawi się natomiast pytanie o wprowadzenie do Ewidencji środków trwałych. Proszę to zrobić, określając wartość początkową taką, jak na fakturze (będzie już wpisana), a po zaznaczeniu, że chodzi o pojazd proszę wybrać numer rejestracyjny z listy zdefiniowanych pojazdów. W przypadku samochodów używanych (wykorzystywanych przed nabyciem przez co najmniej 6 miesięcy) maksymalna stawka amortyzacji wynosi 40% (okres rozliczenia 2,5 roku). Jeśli jest to samochód osobowy, to w grę wchodzi tylko amortyzacja liniowa. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł - wówczas można zamortyzować środek trwały jednorazowo. W przypadku samochodu osobowego trzeba jeszcze uzupełnić pole z limitowaną wartością początkową - będzie to także cena z faktury, ale nie więcej niż 20.000 EUR w przeliczeniu na złote.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.