www.elfin.pl
portal finansowy


24 września 2023
PYTANIE:
W jaki sposób rozliczać parkowanie samochodu firmowego? Czy wystarczy paragon, jak w przypadku przejazdu autostradą, czy trzeba wystawiać dowód wewnętrzny? Jeśli DW, to czy można sporządzać jeden zbiorczy na koniec miesiąca?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku kosztów parkingowych nie ma analogii z opłatami autostradowymi - do rozliczenia wydatku nie wystarczy sam paragon, konieczne jest sporządzenie dowodu wewnętrznego (lub wystawienie faktury przez sprzedawcę).

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1037) dowody wewnętrzne mogą dotyczyć wyłącznie zamkniętego katalogu wydatków. W punkcie 9 jest tutaj mowa o wydatkach związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi pełnych danych (...); podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

Z przepisu nie wynika zatem możliwość sporządzania zbiorczych dowodów wewnętrznych, np. miesięcznych.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.