www.elfin.pl
portal finansowy


1 lutego 2023
PYTANIE:
Ukradziono mi firmowe auto. Samochód stanowił środek trwały i nie był jeszcze w pełni zamortyzowany, po kradzieży dostałam odszkodowanie z polisy AC (autocasco). Jak prawidłowo rozliczyć całe zdarzenie?

ODPOWIEDŹ:
Przede wszystkim trzeba dokonać likwidacji środka trwałego (z datą kradzieży), co spowoduje, że amortyzacja nie będzie już dłużej naliczana. W tym celu w programie Elfin Mała Firma należy wejść do Ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (Listy - Ewidencje - Majątek trwały), wybrać w niej pojazd, a następnie użyć guzika "Likwiduj" nad listą. Jako przyczynę likwidacji proszę wpisać "kradzież pojazdu". Oczywiście fakt i okoliczności kradzieży muszą być odpowiednio udokumentowane.

Niezamortyzowaną wartość środka trwałego można rozliczyć w koszty poprzez wprowadzenie jej notą do Księgi (Narzędzia - Wystaw notę - Księga) - poz. "Pozostałe wydatki". W opisie można podać np. "Niezamortyzowana wartość skradzionego samochodu". Takie rozliczenie straty w przypadku samochodu jest możliwe tylko wówczas, gdy spełnione są dwa warunki: doszło do utraty pojazdu, a ponadto był on objęty ubezpieczeniem dobrowolnym (autocasco).

Z kolei uzyskane odszkodowanie będzie stanowiło przychód firmy, który należy wprowadzić do programu jako "Przychód – Inny", rodzaj przychodu: "odszkodowania".


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.