www.elfin.pl
portal finansowy


1 lutego 2023
PYTANIE:
Nie uwzględniłam jednej faktury przychodowej w I kwartale i muszę złożyć korektę deklaracji VAT-7K. Jak to zrobić w programie?

ODPOWIEDŹ:
Aby sporządzić korektę deklaracji VAT-7/7K w programie Elfin Mała Firma trzeba wygenerować nową deklarację za dany okres, a następnie na formularzu zmienić cel złożenia (pole 7) na "korekta deklaracji". Wówczas na liście formularzy pojawi się załącznik ORD-ZU (wprowadzony w wersji 2.5.3 programu), w którym należy podać przyczynę korekty. Po dokonaniu modyfikacji deklaracji należy złożyć ją wraz z załącznikiem - najwygodniej wysyłając w postaci e-deklaracji bezpośrednio z programu. Złożenie e-deklaracji zostanie potwierdzone otrzymaniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które po naciśnięciu guzika 'Pokaż UPO' także pojawi się na liście formularzy.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.