www.elfin.pl
portal finansowy


29 maja 2023
PYTANIE:
Zauważyłem, że w programie przy obliczaniu dochodu automatycznie uwzględniane są składki społeczne i zdrowotne. Na formularzu zaliczki nie widać jednak składek na Fundusz Pracy - jak je więc rozliczać?

ODPOWIEDŹ:
Zgadza się, program Elfin Mała Firma przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy właściciela (Deklaracje - Zaliczki PDOF) odlicza, na podstawie deklaracji ZUS-DRA za poprzedni miesiąc, składki na ubezpieczenie społeczne (od dochodu) i ubezpieczenie zdrowotne (od podatku). Natomiast zapłacone składki na FPiFGŚP należy wprowadzać samodzielnie w koszty - w tym celu proszę wybrać "Wydatek - Inny", rodzaj wydatku: "ZUS-składki za właścicieli, os. współprac". Dodam jeszcze, że składki na ubezpieczenie społeczne także mogą być zaliczane bezpośrednio do kosztów - oczywiście wówczas nie odlicza się ich od podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczki PDOF.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.