www.elfin.pl
portal finansowy


27 stycznia 2023
PYTANIE:
W najbliższym czasie przeprowadzam się do innego miasta i tam będę kontynuował działalność gospodarczą. Jakie obowiązki powinienem wypełnić w związku ze zmianą adresu i w którym miejscu zmienić dane w programie?

ODPOWIEDŹ:
Zmiany w programie będą zależały od tego, jakie miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności poda Pan we wniosku o zmianę danych w CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl). Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od zmiany danych. We wniosku o zmianę należy podać zarówno nowe miejsce zamieszkania, jak i nowe miejsce(a) prowadzenia działalności.

W programie Elfin Mała Firma będzie Pan natomiast musiał zmienić:
1. Dane firmy (menu Plik - Zmień dane firmy) - tutaj adres prowadzenia działalności i odpowiadający mu urząd skarbowy (właściwy do rozliczeń VAT);
2. Dane właściciela (menu Dane - Właściciele) - tutaj adres zamieszkania i odpowiadający mu urząd skarbowy (do rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych).


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.