www.elfin.pl
portal finansowy


1 lutego 2023
PYTANIE:
Jakim dokumentem rozliczać diety dotyczące delegacji służbowych? Od czego zależy wysokość przysługującej diety?

ODPOWIEDŹ:
Diety i inne należności dotyczące podróży służbowych rozlicza się za pomocą dowodów wewnętrznych (DW). W programie Elfin Mała Firma można to zrobić:
- z menu Nowy - Wydatki - Dowód wewnętrzny lub
- poprzez rozwinięcie przycisku "Nowy" (strzałka w dół) na liście "Wydatki" i wybór dokumentu "Dowód wewnętrzny".

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 167) dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety.
2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Dieta nie przysługuje:
1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,
2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.