www.elfin.pl
portal finansowy


23 kwietnia 2024
Od 1 stycznia 2017 r. e-deklaracje należy autoryzować kwotą przychodu z zeznania podatkowego za rok 2015. Ogólna zasada mówi, że należy posługiwać się kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składana jest deklaracja. Zatem w roku 2017 w celu autoryzacji e-deklaracji trzeba wpisać kwotę przychodu, którą można odnaleźć w następujących pozycjach formularzy zeznań podatkowych za rok 2015:
  • PIT-28 - wariant* (19) - poz. 45
  • PIT-36 - wariant (22) - poz. 90 albo poz. 141 jeżeli w zeznaniu za 2015 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-36L - wariant (11) - poz. 13 lub poz. 18
  • PIT-37 - wariant (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli w zeznaniu za 2015 rok podatnik występował jako małżonek
  • PIT-38 - wariant (11) - poz. 24
  • PIT-39 - wariant (7) - poz. 20
  • PIT-40 - wariant (22) - poz. 57
  • PIT-40A - wariant (18) - poz. 38.
W przypadku, gdy nie zostało złożone żadne z w/w zeznań lub rocznych obliczeń podatku należy wpisać wartość "0" (zero).

*/ Wariant złożonego zeznania lub rocznego obliczenia podatku można odnaleźć w dolnej części każdej strony formularza - jest umieszczony w nawiasie obok rodzaju formularza.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.