www.elfin.pl
portal finansowy


1 lutego 2023
PYTANIE:
W ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzam likwidację środka trwałego wprowadzając datę jego zbycia. Dlaczego przestaje on być widoczny na liście?

ODPOWIEDŹ:
Domyślny widok Ewidencji środków trwałych (Listy - Ewidencje - Majątek trwały) obejmuje pozycje aktualnie w niej występujące. Aby zobaczyć zlikwidowane środki trwałe należy użyć przycisku "Filtruj" nad listą i zaznaczyć opcję "Pokaż zlikwidowane".


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.