www.elfin.pl
portal finansowy


1 lutego 2023
PYTANIE:
Świadczę usługi budowlane jako podwykonawca i od stycznia tego roku zostałem objęty odwrotnym obciążeniem VAT. Jak wystawiać i rozliczać takie faktury?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku sprzedaży z odwrotnym obciążeniem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku nie jest sprzedawca, lecz nabywca. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT w ten sposób opodatkowana jest m.in. sprzedaż złomu i stali (pełny katalog towarów znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT). Od 1 stycznia 2017 r., zgodnie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, mechanizmem tym objęte zostało także świadczenie usług budowlanych w charakterze podwykonawcy (pełny katalog usług znajduje się w nowym załączniku nr 14). Dla takich transakcji na fakturze sprzedaży nie wykazuje się stawki VAT ani kwoty podatku. Dodatkowo, zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT na dokumencie musi pojawić się dopisek "odwrotne obciążenie". Warunkiem zastosowania odwrotnego obciążenia jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę.

Aby rozliczyć transakcję sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w Małej Firmie należy utworzyć nowy "Przychód - Faktura VAT", a następnie:
- wprowadzić wymagane dane i uzupełnić tabelę, wybierając "nie podl." w kolumnie "Stawka VAT"
- wybrać rodzaj transakcji "krajowa - odwrotne obciążenie" i zaznaczyć właściwą opcję: "dostawa towarów" albo "świadczenie usług" (przełącznik wprowadzony w wersji 2.6.3), a następnie zatwierdzić wpis
- w nagłówku faktury pojawi się wymagany dopisek "odwrotne obciążenie".

Podczas generowania deklaracji VAT-7(17)/VAT-7K(11) transakcja sprzedaży z odwrotnym obciążeniem zostanie ujęta w poz. 31 deklaracji. Obowiązek rozliczenia podatku VAT od tej transakcji należeć będzie do nabywcy. Ponadto transakcje sprzedaży z odwrotnym zostaną wykazane w deklaracji VAT-27 - dostawy towarów w części C, natomiast świadczenie usług w części D formularza (od wersji 2.6.3).


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.