www.elfin.pl
portal finansowy


4 grudnia 2023
PYTANIE:
Otrzymałem fakturę "odwrotne obciążenie" od podwykonawcy za usługi montażowe - jak ją rozliczyć? Czy mam naliczyć od niej podatek VAT?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku zakupu z odwrotnym obciążeniem (dotyczy m.in. obrotu złomem i stalą, a od 2017 roku także podwykonawstwa usług budowlanych) podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca. Warunkiem zastosowania odwrotnego obciążenia jest posiadanie statusu czynnego podatnika VAT zarówno przez sprzedawcę, jak i nabywcę.

Aby rozliczyć transakcję zakupu z odwrotnym obciążeniem w Małej Firmie należy utworzyć nowy "Wydatek - Faktura VAT", a następnie:
- wprowadzić wymagane dane i zaznaczyć opcję "Faktura wewn."
- nadać numer fakturze wewnętrznej - inny niż tej od kontrahenta (odrębna numeracja dla faktur wewnętrznych)
- kwota netto powinna być równa kwocie nabycia z faktury zakupu, do tej kwoty należy doliczyć VAT według obowiązującej stawki
- wybrać rodzaj transakcji "krajowa - odwrotne obciążenie" i zatwierdzić wpis.

Podczas generowania deklaracji VAT-7(17)/VAT-7K(11) transakcja zakupu z odwrotnym obciążeniem zostanie ujęta w poz. 34 i 35 deklaracji po stronie podatku należnego oraz, gdy zakup służy działalności opodatkowanej, w poz. 45 i 46 dla podatku naliczonego.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.