www.elfin.pl
portal finansowy


1 lutego 2023
W udostępnionej 22 lutego 2018 r. wersji 2.6.6 programu Elfin Mała Firma wprowadzone zostały m.in. modyfikacje i usprawnienia w zakresie obsługi plików JPK_VAT.

W celu ułatwienia wysyłki za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 w pliku JPK_VAT tworzonym w programie Elfin Mała Firma wyeliminowano kreski (myślniki) z NIP-ów kontrahentów oraz skrócono nazwę pliku proponowaną przy zapisie. Ponadto zmieniono kodowanie zapisywanego pliku JPK_VAT na "UTF-8 without Signature". Dotychczasowe kodowanie "UTF-8 with Signature" podczas składania plików JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 i e-bramki Ministerstwa Finansów było w niektórych przypadkach nieprawidłowo interpretowane (pojawiał się status 408 - "Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie").

Pełna lista zmian w programie znajduje się tutaj: http://www.elfin.pl/malafirma/zmiany.

Jednocześnie przypominamy publikowane już wcześniej informacje, że od dnia 7 lutego 2018 r. w przypadku podatników będących osobami fizycznymi wprowadzona została do 31 grudnia 2018 r. możliwość autoryzacji plików JPK kwotą przychodu z zeznania podatkowego (analogicznie do autoryzacji e-deklaracji). Funkcja ta pojawiła się w nowej wersji aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK 2.0 oraz w uruchomionej dodatkowo e-bramce do wysyłki plików JPK. Z naszej strony wystąpiliśmy do ministerstwa o udostępnienie specyfikacji technicznej nowego rozwiązania - natychmiast po jej otrzymaniu podejmiemy prace mające na celu wdrożenie autoryzacji plików JPK kwotą w programie Elfin Mała Firma.

Aby wysłać plik JPK za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0 lub e-bramki Ministerstwa Finansów należy wcześniej w programie Elfin Mała Firma utworzyć (przycisk "Nowy" nad listą JPK) i wyeksportować plik JPK (przycisk "Wyślij/pobierz", a następnie w oknie kreatora wysyłki "Zapisz jako plik").

W przypadku posiadania podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym złożenie JPK_VAT można zrealizować w całości w programie Elfin Mała Firma.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.