www.elfin.pl
portal finansowy


1 marca 2024
PYTANIE:
Z dniem 1 listopada zawiesiłem działalność gospodarczą na 2 miesiące. Jak w programie zaznaczyć zawieszenie dg, a co za tym idzie, brak płatności składek ZUS?

ODPOWIEDŹ:
Na czas zawieszenia działalności gospodarczej w programie Elfin Mała Firma wystarczy odznaczyć podleganie poszczególnym ubezpieczeniom ZUS w danych właściciela (menu Listy - Dane - Właściciele, sekcja "Ubezpieczenia społeczne").

Przy tak krótkim okresie zawieszenia można alternatywnie zrezygnować ze zmiany danych właściciela, a modyfikacje wprowadzać bezpośrednio na deklaracji ZUS-DRA (Listy - Deklaracje - ZUS-DRA), zerując podstawy składek w części X. formularza.

Istotne jest, aby za miesiące zawieszenia działalności gospodarczej wygenerować "zerowe" deklaracje ZUS-DRA i obliczenia zaliczek PDOF (Listy - Deklaracje - Zaliczki PDOF) - dzięki temu zostanie zachowana ciągłość odliczania składek ZUS od podatku.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.