www.elfin.pl
portal finansowy


4 grudnia 2023
W opublikowanej 7 marca 2020 r. wersji 2.7.1 programu Elfin Mała Firma wdrożona została obsługa "Małego ZUS Plus", czyli naliczania składek społecznych od indywidualnej podstawy ustalonej na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej z roku ubiegłego. Skorzystanie z tej ulgi jest możliwe, jeśli przychód z działalności gospodarczej za cały 2019 r. nie był wyższy niż 120.000 zł, a działalność była prowadzona przynajmniej przez 60 dni kalendarzowych. Do wyliczenia indywidualnej podstawy w programie służy specjalny kalkulator, który automatycznie pobiera z bazy dane o przychodzie i dochodzie właściciela za ub. rok. W programie pojawił się także nowy wzór deklaracji ZUS-DRA cz. II, którą w przypadku korzystania z ulgi należy wysłać do ZUS w terminie złożenia deklaracji ZUS-DRA za miesiąc luty.

W zakresie ZUS wprowadzono również "Ulgę na start" - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, które przez pierwszych 6 miesięcy są zwolnione z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, a także zaktualizowano mechanizm eksportu do Płatnika danych deklaracji ZUS-DRA i ZUS-DRA cz. II.

Ponadto rozszerzono dane firmy o numer BDO, który pojawia się na fakturach i rachunkach sprzedaży oraz dodano możliwość wprowadzania faktur zakupowych od cen brutto.

Pełna lista zmian w programie znajduje się tutaj: http://www.elfin.pl/malafirma/zmiany.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.