www.elfin.pl
portal finansowy


16 czerwca 2024
PYTANIE:
Nie uregulowałam faktury zakupowej w terminie i zostałam objęta jako dłużnik ulgą VAT za złe długi. Jak mam to uwzględnić w programie?

ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z art. 89b ustawy o VAT, jeżeli należność nie zostanie uregulowana w terminie 90 dni od daty upływu terminu płatności określonego na fakturze bądź w umowie, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Korekty dokonuje się w deklaracji VAT-7/7K składanej za okres, w którym upływa wspomniany termin. Korekty nie stosuje się w przypadku, gdy dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności tej należności.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Korektę dłużnik wprowadza (ze znakiem minus) w poz. 49 deklaracji VAT-7/7K - proszę to zrobić w programie Elfin Mała Firma w trybie edycji deklaracji. Następnie należy kwotę korekty wpisać także do pliku JPK_VAT - program automatycznie zaproponuje taki wpis podczas generowania pliku JPK_VAT za dany okres, wystarczy jedynie uzupełnić dane kontrahenta w oknie, które się pojawi.

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa powyżej, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano. W tej sytuacji kwotę korekty wprowadza się (ze znakiem plus) w poz. 50 deklaracji VAT-7/7K, z dalszym postępowaniem jak wyżej. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.