www.elfin.pl
portal finansowy


4 grudnia 2023
Udostępniona właśnie wersja 2.7.2 programu Elfin Mała Firma została przygotowana na potrzeby generowania nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K:
 • w cenniku oraz na fakturach przychodowych wprowadzono wybór kodów GTU;
 • wprowadzono nowe typy transakcji krajowych:
  • sprzedaż wysyłkowa (art. 23 ustawy),
  • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (art. 28k ustawy);
 • dodano identyfikację sprzedaży na rzecz podmiotu powiązanego;
 • zaktualizowano obsługę faktur wystawianych do paragonów.
Możliwość tworzenia i wysyłki nowych plików JPK_V7M i JPK_V7K pojawi się w następnej wersji programu, która zostanie opublikowana na początku listopada br.

W nowej wersji programu wdrożono także obsługę faktur walutowych:
 • rozszerzono mechanizm aktualizacji programu o pobieranie danych dotyczących kursów walut NBP - pobrane kursy walutowe przechowywane są w programie w menu Dane - Waluty;
 • wprowadzono wystawianie faktur w walutach obcych;
 • dodano możliwość dokonywania spłat w walutach oraz obsługę różnic kursowych.
Pełna lista zmian w programie znajduje się tutaj: http://www.elfin.pl/malafirma/zmiany.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.