www.elfin.pl
portal finansowy


14 lipca 2024
PYTANIE:
Z końcem stycznia zgłosiłam się do Małego ZUS Plus na 2021 rok, wysyłając formularz ZUS-ZUA z kodem 05 90. Wiem, że do 10 lutego mam złożyć deklarację ZUS-DRA cz. II z obliczoną podstawą składek. Jak to zrobić w programie?

ODPOWIEDŹ:
Faktycznie, w dniu 10 lutego mija termin złożenia deklaracji ZUS-DRA cz. II z ustaloną na 2021 rok najniższą podstawą wymiaru składek dla osób rozpoczynających lub kontynuujących korzystanie z "Małego ZUS Plus".

Aby ustalić podstawę wymiaru składek w ramach "Małego ZUS Plus" najwygodniej użyć kalkulatora w programie Elfin Mała Firma, dostępnego na formatce "Właściciel" (menu Dane – Właściciele) w sekcji "Ubezpieczenia społeczne" pod przyciskiem "Oblicz". Proszę tylko zwrócić uwagę, aby data kontekstowa była bieżąca (z 2021 roku) - wówczas program pobierze z bazy kwotę przychodów z roku 2020. Wyliczona podstawa składek na rok 2021 stanowiła będzie połowę średniego miesięcznego dochodu z ub. roku - pod warunkiem, że suma przychodów nie przekroczyła 120.000 zł przy prowadzeniu działalności przez cały rok (przy krótszym okresie maksymalny przychód ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu). Jeśli wyliczona podstawa okaże się niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia, co w 2021 roku stanowi kwotę 840 zł, to zostanie podniesiona do tego poziomu.

Po wyliczeniu podstawy składek należy sporządzić deklarację ZUS-DRA cz. II (menu Deklaracje - ZUS-DRA), wydrukować ją i wysłać do ZUS pocztą, albo wyeksportować plik (przycisk "Eksportuj DRA" nad listą deklaracji), a następnie zaimportować do programu Płatnik lub serwisu internetowego PUE ZUS i stamtąd złożyć w postaci elektronicznej.--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.