www.elfin.pl
portal finansowy


14 lipca 2024
PYTANIE:
Otrzymałam od kontrahenta notę odsetkową za opóźnienie w zapłacie faktury. Odsetki zapłaciłam - czy mogę zaksięgować notę w koszty, a jeśli tak, to jak to zrobić w programie?

ODPOWIEDŹ:
W przypadku odsetek od zaległości w zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów istnieje możliwość zaliczenia ich w koszty, o ile zostały faktycznie zapłacone. Może Pani zatem wprowadzić notę odsetkową do programu Elfin Mała Firma korzystając z polecenia menu Nowy > Wydatki > Inny, wybierając rodzaj wydatku "inne" i wpisując rodzaj dokumentu "nota odsetkowa".

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że odsetki od zaległości budżetowych (podatki, składki ZUS) nigdy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów (nawet jeśli zostały zapłacone) i nie można ich w żadnym wypadku wprowadzać do Księgi.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.