www.elfin.pl
portal finansowy


19 lipca 2024
PYTANIE:
W lutym otrzymałem fakturę za czynsz najmu lokalu, opłaciłem ją, ale nie wprowadziłem do ewidencji. Czy mogę ją jeszcze zaksięgować i odliczyć VAT?

ODPOWIEDŹ:
Tak, może Pan jeszcze rozliczyć fakturę otrzymaną w lutym.

Generalnie prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury. Jeżeli jednak nie dokonał Pan odliczenia podatku w miesiącu otrzymania faktury, to (zgodnie ze zmienionym od 1 stycznia 2021 r. art. 86 ust. 11 ustawy o VAT) może Pan obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej:
- za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, jeśli składa Pan deklaracje VAT miesięcznie,
- za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, jeśli składa Pan deklaracje VAT kwartalnie.

Zatem przy rozliczeniu miesięcznym może Pan rozliczyć tę fakturę nawet w deklaracji za maj, a przy rozliczeniu kwartalnym - w deklaracji za III kwartał.

Przy wprowadzaniu faktury do programu Elfin Mała Firma proszę zmienić datę rozliczenia w deklaracji VAT-7 (pod guzikiem "Więcej" na dole formatki) - podatek VAT zostanie rozliczony we wskazanym miesiącu.

Istnieje także możliwość rozliczenia zakupu po upływie wskazanych powyżej okresów, jednak wówczas fakturę wprowadza się z datą otrzymania i sporządza korektę pliku JPK_VAT i zawartej w nim deklaracji VAT-7.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.