www.elfin.pl
portal finansowy


19 lipca 2024
PYTANIE:
Zaczęłam używać prywatnego samochodu osobowego w działalności gospodarczej. Czy przejazdy firmowe nadal rozlicza się według kilometrówki, czy w inny sposób? Jak robić to w programie?

ODPOWIEDŹ:
Jeśli chodzi o pojazd prywatny właściciela, to z początkiem 2019 roku obowiązek prowadzenia kilometrówki został zniesiony - zamiast tego zalicza się w koszty 20% wydatku (paliwo, eksploatacja) związanego z takim pojazdem, po odliczeniu VAT w przysługującej wysokości (50% dla samochodu osobowego w użytku mieszanym).

Program Elfin Mała Firma obsługuje wszelkie rozliczenia związane z pojazdami w pełni automatycznie. Wystarczy, że odpowiednio zdefiniuje Pani samochód w sekcji Dane - Pojazdy (w tym przypadku "Pojazd prywatny używany dla potrzeb firmy" oraz należący do "właściciela/współwłaściciela firmy"), a następnie przy wprowadzaniu faktury związanej z pojazdem będzie Pani go wskazywała (opcja "Dotyczy pojazdu"). Program dokona najpierw przysługującego odliczenia VAT, a następnie zaliczy w koszty (wprowadzi do Księgi) 20% sumy netto i nieodliczonego VAT.

Według kilometrówki rozlicza się obecnie tylko przejazdy samochodami należącymi do pracowników - także w tym przypadku program zapewnia odpowiednią obsługę.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.