www.elfin.pl
portal finansowy


25 lutego 2024
Od 2022 roku obowiązują nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a jej wysokość zależy między innymi od formy opodatkowania. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS, w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zasad ogólnych (podatek według skali lub liniowy) w maju br. należy sporządzić roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (za rok 2022). Rozliczenie ma nastąpić w deklaracji ZUS-DRA składanej za miesiąc kwiecień, czyli w terminie do 22 maja 2023 r. (20 maja przypada w sobotę).

Program Elfin Mała Firma obecnie nie obsługuje jeszcze rocznego rozliczenia składek zdrowotnych - mechanizm ten zostanie zaimplementowany po udostępnieniu przez ZUS odpowiednich algorytmów, wraz z nowymi wzorami deklaracji ZUS-DRA, które będą obowiązywać począwszy od rozliczenia za miesiąc kwiecień 2023 r.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2024 Elfin Sp. z o.o.