www.elfin.pl
portal finansowy


26 września 2023
Obliczanie składki zdrowotnej w 2023 roku odbywa się na analogicznych zasadach jak w roku ubiegłym, czyli zależy przede wszystkim od formy opodatkowania.

W przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (według skali i liniowo) składki zdrowotne naliczane są od dochodu. Przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy według skali płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% dochodu, natomiast osoby podlegające podatkowi liniowemu - 4,9% dochodu. Od lipca ub. roku liniowcy mają dodatkowo prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów lub odliczenia od dochodu zapłaconych składek zdrowotnych - do wysokości limitu, który w 2023 roku wynosi 10.200 zł (8.700 zł w 2022 r.).

Uwaga: minimalna podstawa składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych równa jest kwocie minimalnego wynagrodzenia (3.490 zł od 1 stycznia 2023 r.), w związku z czym minimalna składka zdrowotna wyniesie 314,10 zł (9% podstawy). Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, nowa kwota minimalnego wynagrodzenia będzie stanowiła najniższą podstawę dopiero dla składek należnych za luty 2023 r. i będzie obowiązywała aż do stycznia 2024 r. (minimalna składka zdrowotna nie ulegnie zmianie wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2023 r.). Natomiast przy rozliczeniu za miesiąc styczeń 2023 r. minimalna składka zdrowotna pozostaje na dotychczasowym poziomie, czyli 270,90 zł.

W przypadku przedsiębiorców stosujących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych składka wynosi 9% i jest naliczana od podstawy zależnej od przychodów. I tak:
  • jeśli przychody z działalności gospodarczej w danym roku nie przekraczają 60 tys. zł, to podstawa wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 r. wyniosło 6.965,94 zł, a zatem podstawa w tym przedziale przychodów wynosi 4.179,56 zł, a składka zdrowotna 376,16 zł miesięcznie (9% podstawy);
  • jeśli roczne przychody są wyższe od 60 tys. zł i nie przekraczają 300 tys. zł, to podstawa wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, czyli 6.965,94 zł. Składka zdrowotna wynosi wówczas 626,93 zł;
  • dla rocznych przychodów przekraczających 300 tys. zł podstawa wynosi 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, co daje kwotę 12.538,69 zł. Składka zdrowotna wynosi wówczas 1.128,48 zł.
Ryczałtowcy są z kolei uprawnieni do odliczenia od podstawy opodatkowania (przychodu) 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - bez limitu kwotowego.

W przypadku karty podatkowej podstawę wymiaru składki stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r., czyli 3.490 zł, zatem składka zdrowotna wyniesie 314,10 zł (9% podstawy). Jak wyjaśnia ZUS, składka w tej wysokości obowiązywała będzie w okresie styczeń-grudzień 2023 r. i nie ulegnie zmianie wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2023 r. Dodać należy, że przedsiębiorcy rozliczający się według karty podatkowej mogą odliczyć od podatku 19% zapłaconych składek.


--------------------------------------------------------
Copyright © 2000-2023 Elfin Sp. z o.o.